Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

20 tom Rocznika Strategicznego 2014/2015

20 tom Rocznika Strategicznego 2014/2015

spis treści
wstęp – Prof. Roman Kuźniar
księgarnia scholar.com

 

 

 

 

WPROWADZENIE

PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ – ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE
Atak Rosji – nowa doktryna Breżniewa i jej konsekwencje; Zachód się budzi z trudem; Wojna Huntingtona z Bliskiego Wschodu wkracza do Europy; Azja – Chiny rosną z umiarem; Summary.

 
OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA
NATO – PONOWNE ODKRYWANIE SENSU ISTNIENIA Z NIEWIELKĄ POMOCĄ PUTINA
NATO a konflikt na Ukrainie – powrót do korzeni; Szczyt w Newport – sojuszniczy RAP, procenty i siły ultrasuper gotowości; Operacje – dyskretne zwijanie sztandarów w Afganistanie; Transformacja i partnerstwa – w cieniu Ukrainy; Summary.

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UE W ROKU… –
TĘTNO JESZCZE WYCZUWALNE, ALE JAK DŁUGO?
Uwarunkowania rozwoju WPBiO w roku; W stronę demilitaryzacji WPBiO? Implementacja postanowień szczytu z grudnia roku; Aktywność operacyjna UE – mizeria na wschodzie i kolejne kostki sahelskiego domina; Summary.

TESTOWANIE RADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASACH NIEPOKOJU … –
DZIAŁALNOŚĆ RB ONZ W ROKU
Wprowadzenie; W cieniu weta lub jego groźby; Granice konsensusu i możliwości; Pomysły na utrzymanie i budowę pokoju – drobne ulepszenia; Uwagi końcowe; Summary.

REŻIMY KONTROLI ZBROJEŃ JĄDROWYCH I CHEMICZNYCH … –
TRZESZCZY W SZWACH, ALE NIE JEST JESZCZE ŹLE
Realizacja nowego START – zgodna z planem pomimo napięć w stosunkach USA–Rosja; Reżim INF chwieje się w podstawach; Szczyt w sprawie bezpieczeństwa jądrowego; Reżimy NPT i CTBT – duży postęp we wzmacnianiu pierwszego, ale „dreptanie w miejscu” w przypadku drugiego; Syria nadal w centrum uwagi OPCW; Summary.

KONFLIKTY ZBROJNE: OFENSYWA ISIL I AFRYKAŃSKICH DŻIHADYSTÓW
Bliski Wschód – ofensywa ISIL w Iraku i Syrii, operacja powietrzna USA i sojuszników; Rozwój dżihadyzmu w afrykańskich konfliktach zbrojnych w regionie Sahelu, Nigerii, Somalii, Libii; Wojna domowa w Sudanie Południowym; Summary.

KONFLIKTY ZBROJNE: UKRAINA, WOJNY TALIBÓW
Kryzys na Ukrainie. Ukraińsko-rosyjski konflikt polityczno-militarny; Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy; Afganistan – rok najwyższych strat sił rządowych w walce z talibami; Pakistan – kolejny rok zbrojnego konfliktu, bez zmiany na lepsze; Summary.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W DOBIE SPADAJĄCYCH CEN ROPY … I WOJNY NA UKRAINIE
Globalne trendy – zaburzenia dostaw ropy vs amerykański boom łupkowy i gwałtowny spadek cen; Rosyjska aneksja Krymu i wojna na Ukrainie – wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Europy; Polityka klimatyczno-energetyczna a geostrategiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego UE; Summary.

 
ŚWIAT W ROCZNIKU
GOSPODARKA ŚWIATOWA – INSTYTUCJONALNE WYZWANIA
Dynamika gospodarki światowej w roku; Kondycja mocarstw ekonomicznych; Reforma MFW w centrum uwagi; Dominacja USA i Chin w gospodarce światowej; Podsumowanie; Summary.

UNIA EUROPEJSKA – NOWE PRZYWÓDZTWO, STARE PROBLEMY
Nowi liderzy UE i ich zadania; Parlament nowej kadencji – duopol jeszcze na posterunku; Sojusznicy Rosji w UE – wystąp; Nużący brak strategii – unijna polityka zagraniczna nadal bez kompasu; Summary.

STANY ZJEDNOCZONE – STOPNIOWY POWRÓT DO FORMY… W CORAZ BARDZIEJ NIESPOKOJNYM ŚWIECIE
Sytuacja wewnętrzna – napięcia polityczne na tle poprawy sytuacji gospodarczej; Polityka zagraniczna wychodzi z cienia spraw krajowych; Azja – potwierdzenie „Asian pivot”; Szeroki Bliski Wschód – nowe wyzwania, stare problemy; Europa – wymuszony powrót na Stary Kontynent; Afryka i Ameryka Południowa – zapowiedź zmian?; Summary.

ROSJA – KRYZYS PUTINIZMU
Polityka wewnętrzna: od autorytaryzmu ku autokracji; Gospodarka: początek kryzysu
; Polityka zagraniczna: gorąca wojna i zimny pokój; Summary.

EUROPA WSCHODNIA I KAUKAZ POŁUDNIOWY… – POMIĘDZY HARD POWER ROSJI I SOFT POWER UE
Charakterystyka regionu w r.; Ukraina; Inne państwa regionu; Podsumowanie; Summary.

NIEMCY – MIĘDZY HAMLETYZOWANIEM A PRZYWÓDZTWEM
Polityka wewnętrzna – wielka koalicja.; Polityka zagraniczna: retoryczna aktywność z deficytem praktyki; Polityka europejska – wewnętrzne konflikty w cieniu zastoju; Stosunki transatlantyckie – business as usual ; Stosunki polsko-niemieckie: constans z ukraińskim tłem; Summary.

BLISKOWSCHODNIE ZNAKI ZAPYTANIA
Ekspansja dżihadyzmu; Konsekwencje „arabskiej wiosny” dla regionalnego ładu międzynarodowego – niepokoje i obawy; Izrael–Palestyna – nieudane negocjacje; Summary.

REGION AZJI I PACYFIKU W ROKU… POD ZNAKIEM WYŁANIAJĄCEGO SIĘ BIPOLARNEGO UKŁADU USA–CHINY
Analiza sytuacji wewnątrzpolitycznej w Tajlandii, Indonezji i Japonii; Intensyfikacja sporu o archipelagi na Morzu Południowochińskim; Dyplomacja wielostronna w regionie; Wyłaniający się bipolaryzm USA–Chiny; Summary.

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI – NAPŁYWAJĄ CZARNE CHMURY
Pasywnie w Unii Europejskiej; Stosunki dwustronne z państwami UE; Wojna na Wschodzie; Polityka bezpieczeństwa; Summary.

 
PANORAMA ROCZNIKA
OBRONA KOLEKTYWNA NATO. STAŁA MISJA I ZMIENNY KONTEKST STRATEGICZNY
Kolektywna obrona – kwestie podstawowe; Teza o rozkładzie kolektywnej obrony; Szerszy kontekst kolektywnej obrony; Kolektywna obrona – powrót do źródeł; Summary.

PRZYSZŁOŚĆ NATO
Obrona kolektywna; Scenariusz rewitalizacji; Scenariusz rekonstrukcji; Scenariusz tranzycji; Summary.

INDIE – JAK DŁUGO EMERGING? NOWY PREMIER – NOWA SZANSA
Gospodarka Indii u progu r. – stabilnie, ale bez reform; Nowy premier, starzy sojusznicy – USA, Zachód bezpieczeństwo i… Chiny gospodarka; Reformy à la Modi – w kierunku mocarstwa czy wciąż emerging?; Summary.

POLITYKA IRANU – CIĄGLE BEZ PRZEŁOMU W RELACJACH Z ZACHODEM
Wymiar bliskowschodni polityki Iranu; Wymiar wschodni polityki Iranu; Relacje ze Stanami Zjednoczonymi; Iran wobec kryzysu jądrowego; Podsumowanie; Summary.

PERYFERIE W CENTRUM?… MIEJSCE AZJI CENTRALNEJ W GLOBALNEJ ARCHITEKTURZE BEZPIECZEŃSTWA
Azja Centralna w świetle kryzysu ukraińskiego; Wpływ kryzysu ukraińskiego na Azję Centralną; Kazachstan – sojusznik Moskwy i „obiektywny mediator”; Uzbekistan – łatwiej deklarować przyjaźń, gdy umorzy się długi; Kirgistan – za ile wskoczyć na moskiewski pokład?; Tadżycka kroplówka z rosyjskiego rynku pracy; Turkmenistan – daleko od Moskwy, w kieszeni Pekinu; Koniec misji ISAF – Zachód „zwija manatki”
; Wnioski; Summary.

ZACHODNIE SANKCJE WOBEC ROSJI – SENS I SKUTECZNOŚĆ
Pojęcie sankcji gospodarczych; Cele i zakres zachodnich sankcji; Próba oceny efektywności zastosowanych sankcji; Summary.

PRZEGLĄD LITERATURY ŚWIATOWEJ… W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I STUDIÓW STRATEGICZNYCH
Eseje; Artykuły naukowe; Summary.

ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA – WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI

KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

SKOROWIDZ

ZESPÓŁ ROCZNIKA