Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

3 grupa Decyzje w SM 13.10.2017

Dr hab. A. Bógdał-Brzezińska uprzejmie informuje o odwołaniu zajęć grupy 3 (11:30-13:00) w najbliższy piątek 13.10.br

z przedmiotu Decyzje w SM. Zajęcia zostaną odpracowane  w terminie uzgodnionym z Grupą.