Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Praktyki, współpraca z partnerami zewnętrznymi

Praktyki, współpraca z partnerami zewnętrznymi

Instytut Stosunków Międzynarodowych współpracuje z władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, businessem oraz mediami. W ramach porozumień dwustronnych z wymienionymi podmiotami Instytut oferuje możliwość odbycia w nich praktyk studenckich oraz staży. Instytut współdziała również z nimi w ramach wspólnych projektów, seminariów oraz konferencji. Kooperuje także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Ministerstwem Gospodarki, ambasadami oraz organizacjami gospodarczymi i think-thankami.

Praktyki i staże

Studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają możliwość odbycia praktyk (trwających minimum 3 tygodnie lub 120 godzin) w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji publicznej, instytucjach naukowo-badawczych. Praktyki mogą również przyjąć formę wolontariatu. Przypominamy, że dla studentów, którzy rozpoczęli studia licencjackie w roku akademickim 2012/2013 praktyki są obowiązkowe!

Lista partnerów ISM obejmuje m.in.:

 • Bank of China;
 • Ośrodek Studiów Wschodnich;
 • ECHO (Komisja Europejska via Network on Humanitarian Assistance);
 • OCHA (Organizacja Narodów Zjednoczonych via Network on Humanitarian Assistance);
 • HumanDoc (NGO);
 • Feel3 (przedsiębiorstwo);
 • GT Future Communication (przedsiębiorstwo);
 • HiFly (przedsiębiorstwo).

Współpracujemy także z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacją Pułaskiego, Ośrodkiem Informacji ONZ, Biurem Urzędu m. Stołecznego Warszawy, Polskim Komitetem UNESCO, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, ambasadami, ministerstwami, a także Kancelariami Prezydenta oraz Premiera.

Osobą odpowiedzialną za praktyki w ISM jest z ramienia dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych dr Patrycja Grzebyk. Adres mailowy: patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

Projekty realizowane we współpracy z instytucjami rządowymi

Dotychczasowa współpraca z władzami rządowymi układa się bardzo pomyślnie. Odnosi się ona głównie do jednostek administracji rządowej oraz placówek dyplomatycznych.

 1. Ambasada Polski w Indiach (współorganizacja dwóch konferencji w 2012 r.)
 2. Ambasada Polski w Jordanii (w 2011 oraz 2012 r. przedstawiciele Instytutu Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli w konferencji w Ammanie zorganizowanej przez Ambasadę RP w Jordanii)
 3. Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (2010-2011): wsparcie ze strony ministerstw oraz zewnętrznych udziałowców podczas implementacji grantu UE dotyczącego Centrum.

a)    współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP:

 • przedstawiciele MSZ uczestniczyli w wielu konferencjach i seminariach organizowanych przez CCIRS (dyrektor oraz zastępca dyrektora Wydziału Azji i Pacyfiku wzięli udział w konferencjach w kwietniu i listopadzie oraz w seminarium w maju 2010 r.)  Pracownicy Ministerstwa uczestniczyli w seminarium we wrześniu 2010 r. oraz konferencji Doing Business in India w listopadzie 2010 r. Wiceminister Spraw Zagranicznych był również obecny podczas inauguracji CCIRS (podsekretarz stanu dr Paweł Wojciechowski) oraz w kwietniu podczas spotkania z przedstawicielami konsorcjum (podsekretarz stanu, Krzysztof Stanowski)
 • udział przedstawicieli MSZ w Radzie Nadzorczej Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (dyrektor i wicedyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku)
 • regularne spotkania robocze oraz rozmowy na temat wspólnych projektów MSZ oraz CCIRS z dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ: rozmowy mają miejsce zarówno z dyrektorem Centrum dr Jakubem Zajączkowskim, jak również władzami ISM – prof. Włodzimierzem Lengauerem i prof. Edwardem Haliżakiem.
 • wsparcie ze strony MSZ oraz Ambasady Polski w Indiach podczas przygotowań do inauguracji Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami 14 stycznia 2010 r.
 • objęcie patronatem Ministra Spraw Zagranicznych inauguracji CCIRS 28 stycznia 2010 r.
 • MSZ oraz Ambasada Polski w Indiach wsparły organizację dwóch konferencji naukowych, które miały miejsce w Kalkucie i New Delhi 10 i 14 stycznia 2011 r., jak również podczas przygotowania wizyty w Indiach w styczniu 2011 r. przedstawicieli Centrum: dr. Jakuba Zajączkowskiego, dr. Bogusława Zaleskiego i prof. Edwarda Haliżaka
 • dr Jakub Zajączkowski uczestniczył w delegacji MSZ do Indii w lipcu 2011 r. Podczas wizyty minister spraw zagranicznych Indii S.M. Krishna zadeklarował wsparcie dla Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami UW

b)    współpraca z Ministerstwem Gospodarki:

 • przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki uczestniczyli w inauguracji CCIRS oraz w seminarium Doing business in India, kóre miało miejsce 22 listopada 2010 r. Wicepremier oraz minister gospodarki Waldemar Pawlak objął również patronatem uroczystą inaugurację Centrum 28 stycznia 2010 r.

c)    współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • uczestnictwo podsekretarza stanu prof. Janusza Szweda w inauguracji CCIRS w styczniu 2010 r., objętej patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

d)   współpraca z władzami lokalnymi:

 • uczestnictwo przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy podczas inauguracji CCIRS oraz konferencji Doing business in India 22 listopada 2010 r.

e)    współpraca z Ambasadą Indii w Polsce:

 • od początku projektu UW oraz Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami współpracuje z Ambasadą Indii w Polsce. Konsul Indii w Polsce Rajesh Vaishnaw, I sekretarz ambasady (pełniący wówczas obowiązki ambasadora) uczestniczyli w uroczystej inauguracji Centrum w styczniu 2010 r.
 • ambasador Indii Deepak Vohra oraz konsul Rajesh Veishnaw wzięli udział w spotkaniu Rady Naukowo-Badawczej w kwietniu 2010 r. oraz spotkaniu Grupy Badawczej w listopadzie 2010 r. Rajesh Veishnaw uczestniczył także w seminarium na temat demokracji oraz polityki zagranicznej Indii. Ambasador Indii Deepak Vohra wziął udział w konferencji poświęconej gospodarce Indii 28 września 2010 r. Jego Ekscelencja uczestniczył także, wraz z ambasadorem Indii przy Unii Europejskiej, w konferencji 31 maja 2010 r.

Projekty realizowane we współpracy z businessem i mediami

 1. 18 września 2012 r. ISM oraz Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami we współpracy z Polsko-Indyjską Izbą Handlowo-Przemysłową zorganizowały  round table: Higher Education and Business in India.
 2. W latach 2010-2011 Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami uzyskało wsparcie ze strony następujących instytucji:
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwa Gospodarki
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Związku Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenia Banków Polskich
 • Polskiej Izby Handlowej
 • Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Business Centre Club
 • Centre for Human Resources Development
 • Biura Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae
 • R.C. Roma Cassia (Rzym, Włochy) i News Italia Press
 • Agencji Don Massimo Criscuoli Tortora
 • Gazety Wyborczej
 • Przeglądu
 • Pulsu Biznesu
 • Polskiego Radia dla Zagranicy
 • Radia Tok FM