Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Władze Instytutu

dr hab. Jakub Zajączkowski

dr hab. Jakub Zajączkowski

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych

dr Dorota Heidrich

dr Dorota Heidrich

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Marek Madej

dr hab. Marek Madej

Zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą

prof dr hab. Roman Kuźniar

Prof. dr hab. Roman Kuźniar

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych