Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Aleksandra Jaskólska – dyżur w sesji poprawkowej

Aleksandra Jaskólska – dyżur w sesji poprawkowej: 8 września, 15.00-17.00, p. 400, Żurawia 4.