Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Mgr Aleksandra Jaskólska

Mgr Aleksandra Jaskólska
pracownik naukowo-techniczny
Zakład Studiów Pozaeuropejskich
a.jaskolska@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka kulturoznawstwa blisko i dalekowschodniego w  Instytucie  Bliskiego i Dalekiego Wschodu (2008) oraz stosunków międzynarodowych w  Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (2009) na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktorantka w ISM  UW. Zaangażowana w działalność Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami  ISM UW.

Zainteresowania badawcze

System polityczny Indii,  polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Indii, polityka gospodarcza Indii, stosunki międzynarodowe w regionie Azji Południowej, cywilizacja i historia Azji Południowej.

Najważniejsze publikacje

  • Czy Made in India zastąpi Made in China?, (w:) Joanna Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Toruń, wyd. Adam Marszałek, 2011
  • Stosunki australijsko – indyjskie a perspektywa nuklearnej współpracy, „Kwartalnik towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, nr 4/2011
  • Kobiety, które rządziły i rządzą Indiami, publikacji pokonferencyjna „Kobieta w Azji” (Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, SWPS w Warszawie)