Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Anna Wojciuk

Dr hab. Anna Wojciuk
doktor hab., adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
a.wojciuk@uw.edu.pl

Sylwetka

Od początku studiów związana z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, gdzie w 2004 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy „Międzynarodowe sądownictwo karne a utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie”. Równocześnie kształciła się w Instytucie Filozofii UW, broniąc w 2006 r. pracę magisterską „Normatywny projekt demokracji Alexisa de Tocqueville’a”. W latach 2005 – 2009 odbyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych PAN i w 2010 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW na podstawie dysertacji „Ewolucja pojęcia ‚potęgi’ w teorii stosunków międzynarodowych oraz jego zastosowania analityczne”, a w 2017 r. habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Laureatka nagrody im. J. Kukułki (2011) za najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych.

Anna Wojciuk prowadziła badania naukowe w Stanach Zjednoczonych i Europie w takich ośrodkach, jak Harvard University (Department of Government i Harvard Kennedy School of Government, Visiting fellow, 2008/2009), Columbia University w Nowym Jorku (School of International and Public Affairs, Visiting scholar, 2008), Cornell University (Visiting scholar 2016), European University Institute we Florencji (Visiting Scholar 2013 oraz Braudel Fellow 2017/18), CERI Sciences-Po w Paryżu (Chercheur invité, 2009) oraz Institut d’Etudes Politiques w Aix-en-Provence (2003/2004). Uczestniczka: Institute for Qualitative and Multi-Method Research, the Maxwell School of Syracuse University w 2014 roku (metody jakościowe) oraz Essex Summer School in Social Science and Data Analysis w 2011 roku (zastosowania regresji oraz metody badań porównawczych). W ramach programu Erazmus STA wykładała na University of Copenhagen, Aarhus University i Universidad de Barcelona.

Laureatka konkursu Ministra Nauki 2014 na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2008/2009), znalazła się też w gronie laureatów 35 konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekty badawcze (grant promotorski prof. R. Kuźniara, 2008/2010). Prowadziła badania w ramach trzech grantów NCN.

Anna Wojciuk pracowała również jako dokumentalistka w programie „Korespondent” w TVP 2 (2006/2008). W tym okresie uczestniczyła w realizacji ponad dwudziestu reportaży o międzynarodowych konfliktach zbrojnych, wysyłając ekipę telewizyjną m.in. do Somalii, DR Konga, Ugandy, Afganistanu, Iraku, Sri Lanki, Birmy i Kosowa. Współrealizowała reportaż „Przepustka do życia” – link, poświęcony pracy UNICEFu w Etiopii. W latach 2004/2006 pracowała w Instytucie Studiów Wschodnich, współorganizując Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Forum UE-Rosja.

od 2017 członkini Zarządu European International Studies Association

od 2017 członkini Zarządu i Skarbnik sekcji International Political Sociology, w International Studies Association

od 2017 p.o. Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych [2011-2016 Sekretarz Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych]

Członkini nst. innych stowarzyszeń: CEEISA (Central and Eastern European International Studies Association), Harvard Club of Poland, Columbia Club of Poland. Zasiada w jury konkursu „Droga na Harvard”, organizowanego przez Harvard Club of Poland.

Zainteresowania badawcze

Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza studia nad problematyka siły oraz instytucji w SM, zagadnienia z zakresu ewolucji porządku międzynarodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego, a także polityka edukacyjna.

Dydaktyka

Filozofia, Historia myśli politycznej, Śladami wielkich badaczy stosunków międzynarodowych

Seminaria

Seminarium wyobrażam sobie jako systematyczną, solidną pracę, obejmującą zawsze wątki teoretyczne, metodologiczne oraz, o ile praca ma charakter empiryczny, stopniowe zapoznawanie się z materiałem empirycznym. Zagadnienia obejmują: teorię stosunków międzynarodowych i jej zastosowania, filozofię i teorię polityczną, metodologię, międzynarodowe wymiary edukacji i nauki. Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt mailowy.

Najważniejsze publikacje

MONOGRAFIE:

„Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej”, Scholar: Warszawa 2016/ „Empires of Knowledge in International Relations. Education and Science as Sources of Power for the State”, London: Routledge 2018.

Recenzje: (1) Wojciecha Kosteckiego w „SM-IR”, 52(1)/2016, ss. 381-385. (2) Tomasza Pawłuszki w „Przeglądzie Zachodnim”, 4/2016, ss.319-322.

.

„Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych”, WUW: Warszawa 2010, pobierz pdf.

64604

Recenzje: (1) Jacka Czaputowicza, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2011, No. 4. (2) Mateusza Filarego, „Horyzonty Polityki”, 2011, No. 2(3), ss. 339-358. (3) Michała Baranowskiego, „Nowe Książki”, 2011, No. 4, ss. 72-73. (4) Katarzyny Kąckiej, „Przegląd Strategiczny”, 2012, No. 2, ss. 194-99.

.

„International Relations in Poland. 25 Years after the Transition to democracy”, Palgrave: Londyn 2017, publikacja współautorska z Jackiem Czaputowiczem http://www.palgrave.com/gb/book/9783319605630#aboutBook

.

„Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce”, Scholar: Warszawa 2015, publikacja współautorska z Jackiem Czaputowiczem i Kamilem Ławniczakiem.

Recenzje: (1) Jana Zielonki w „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2015, No. 51 (3), ss. 287-301. (2) Jerzego J. Wiatra w: „Studia Socjologiczno-Polityczne”, 2015, No. 2, ss. 156-160. (3) W. Gagatka, „Politeja”, 2017, No. 49, s. 423-26. (4) Zapis dyskusji o książce, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, 21 października 2015 r., a w której głos zabrali: Konstanty A. Wojtaszczyk, Roman Kuźniar, Jacek Raciborski, Edward Haliżak, Marek Tabor, Iwona Wyciechowska, Tomasz Pugacewicz, Miłosz Pieńkowski, Wojciech Kostecki oraz autorzy zamieszczony został w czasopiśmie „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2015, 51(4), ss. 339-355.

.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Z TZW. LISTY FILADELFIJSKIEJ:

Common legacy, different paths: the transformation of educational systems in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland, z Mikołajem Herbstem, w: Compare. A Journal of Comparative and International Education, 47(1), 2017, ss. 118-132 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057925.2016.1153410.

Education as a Source and Tool of Soft Power in International Relations, z M. Michałkiem i M. Stormowską, w: European Political Science, 14, 2015, ss. 298 – 317 [AOP 2015, http://www.palgrave-journals.com/eps/journal/vaop/ncurrent/full/eps201525a.html]

International relations scholarship in Poland: the state of the discipline 25 years after the transition to democracy z J.Czaputowiczem, w: Journal of International Relations and Development”,  19 (3), 2016, ss. 448 – 474 [AOP 2014  http://www.palgrave-journals.com/jird/journal/vaop/ncurrent/abs/jird201421a.html].

ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH:

Opinia publiczna wobec „wojen Zachodu”: przypadki wojny w Zatoce, Bośni oraz Kosowie, z M. Michałkiem, w: Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015, 51 (3), ss. 99-123.

International dimensions of Higher Education in the Age of Knowledge, w: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 1(49) 2014, ss. 219 – 228. Link: SM49-14-Wojciuk

Drulák, Guzzini, Jørgensen, Šabič, Volgy, Wojciuk, Czaputowicz The International Relations (IR) Scholarship in Central and Eastern European Countries: On Its Way to Cross the Regional Boundaries, w: „Przegląd Europejski” 1 (27) 2013, ss. 9-37 http://przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/Numery%20w%20pdf/Przeg%C4%85d%20Europejski%201-2013.pdf

Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych: podejścia, trendy, korzenie w:”Społeczeństwo i Polityka”, nr 4 (33), 2012.

Metody twórczej pracy grupowej w analizie polityki zagranicznej i dydaktyce stosunków międzynarodowych, w: „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1 -2 (t.43), 2011. Link: SM 2011_aw

Rozumienie kategorii power (potęgi, siły, władzy) w myśli ponowoczesnej, w: „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1 -2 (t. 39), 2009, ss. 47 – 69.

.

UDZIAŁ W PRACACH ZBIOROWYCH:
Interwencja w Libii – pozorny sukces militarny droga do państwa upadłego, w: M.Madej (red.) „Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie”, Scholar: Warszawa 2017, ss. 178-205.
.
Innowacje teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych”, Scholar: Warszawa 2016, ss. 250-260.
.
Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych z J. Czaputowiczem, w: Haliżak, Czaputowicz (red.) „Teoria realizmu w stosunkach międzynarodowych”, PTSM 2014. Link: Polski realizm
.
Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych, w: Schreiber, Michałowska (red.) „Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1: zwrot kulturowy”, WUW, Warszawa 2013, ss. 25-42 [wersja angielska: Culture in the Theories on International Relations, in: Michałowska and Schreiber (Eds.) „Culture(s) in International Relations”, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2017, pp.27-46].
.
Nauka o stosunkach międzynarodowych: między namysłem filozoficznym a metodologią empiryczną, w: Gałganek, Haliżak, Pietraś „Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych”, Rambler, Warszawa 2012.
.
Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, w: Kuźniar, Balcerowicz, Bieńczyk-Missala, Grzebyk, Madej, Pronińska, Sułek, Tabor, Wojciuk „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Scholar: Warszawa 2012.
.
Kategoria „power” w pozaeuropejskiej myśli i praktyce politycznej na przykładzie Chin i Indii, w: Gawrycki, Zajączkowski, Bógdał-Brzezińska „Re-wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych”, WUW: Warszawa 2012 [wersja angielska: A.Wojciuk, Category of Power in Non-European Political Thought and Practice: Cases of China and India in: J.Zajączkowski, M.F.Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska (Eds.) „Re-visions and Re-orientations: Non-European Thought in International relations Studies”, Bloomsbury:London, New Delhi, New York, Sidney: 2014, pp.130-145.].
.
Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych, w: „Rocznik Strategiczny”, 2011/12 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 Scholar: Warszawa (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
.

RECENZJE:

Stanisław Bieleń (red.), „Poland’s Foreign Policy in the 21st century”, w: “Stosunki międzynarodowe”, nr 1 (t. 45), 2012.

Paul Sharp, „Diplomatic Theory of International Relations”, w: “Stosunki międzynarodowe-International Relations”, nr 3 –4 (t. 42), 2010.

Bertrand Badie, “L’impuissance de la puissance”, w: “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 5, nr 6 (28) 2005.

Marina S. Ottaway, “Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism”, w: “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t 5, nr 2 (24) 2005.

.

PUBLICYSTYKA:

Mapa, która nie pasuje do terytorium, w „Dziennik Gazeta Prawna”, 25 stycznia 2017 http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1013648,wojciuk-mapa-ktora-nie-pasuje-do-terytorium.html.

Die polnishe Wandlung, z Łukaszem Mikołajewskim, w: „Le monde diplomatique” (edycja niemiecka), luty 2016, https://dl.taz.de/taz/shop/download_action2.php?model=20103&typ=seite1.

Joseph S. Nye – miękka siła nauki w politye, w: „Przegląd Polityczny”, nr 111, 2012.