Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Artykuly dr M. Madeja i dr A. Solarz w publikacji Routledge

Artykuly dr M. Madeja i dr  A. Solarz w publikacji Routledge

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka New Geographies of the Globalized World (link) redakcją prof. Marcina Wojciecha Solarza (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów  Regionalnych), w której swe artykuły zamieścili pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych: dr Anna Solarz (Geographies of religions: the religious factor in contemporary world politic – analytical Framework) oraz  dr Marek Madej (Arcs of crises, zones of peace? The geography of wars, conflicts and terrorism in twenty-first century).