Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Austria: Nowy rząd koalicyjny – Mikroblog #18, Koło Spraw Zagranicznych

Dwa miesiące po wyborach parlamentarnych w Austrii (15.10) zwycięska konserwatywna Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) z byłym ministrem spraw zagranicznych Sebastianem Kurzem na czele utworzyła koalicję rządową z prawicowo-populistyczną Wolnościową Partią Austrii (FPÖ) pod przewodnictwem Heinza-Christiana Strache. Tym samym Austria dołączyła do grona państw UE, które w ostatnich latach obrały w swojej polityce prawicowy kurs, zaś powiązana z Kremlem FPÖ uzyskała instrumenty do prowadzenia polityki sprzyjającej interesom rosyjskim.

Obie partie szły do wyborów pod hasłem zaostrzenia polityki migracyjnej, która i tak została ograniczona do minimum jeszcze podczas kadencji poprzedniego rządu socjaldemokratów (SPÖ) i ÖVP w latach 2013-17. Proponowane przez ÖVP i FPÖ rozwiązania z kampanii wyborczej w tej kwestii
(np. przetrzymywanie uchodźców starających się o azyl w obozach poza granicami UE) najprawdopodobniej nie zyskają aprobaty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tym samym nie zostaną zrealizowane. Ponadto wydaje się mało prawdopodobne, żeby nowy kanclerz Austrii stawiał zdecydował się w tej kwestii obrać kolizyjny kurs względem Niemiec, najważniejszego sąsiada

i partnera Austrii. Tym bardziej, że silna krytyka postulowanych rozwiązań w polityce migracyjnej płynie również ze strony Narodów Zjednoczonych i Włoch – ważnych partnerów Niemiec.
Brak pola do współpracy w ramach polityki migracyjnej oraz istotne różnice w programach gospodarczych (ÖVP stawia na liberalizację, podczas gdy FPÖ chce rozwijać politykę socjalną) koalicjantów może niebawem doprowadzić do wystąpienia istotnych różnic zdań i interesów.

Mogą się one uwidocznić zwłaszcza w polityce względem Rosji. FPÖ jako jedna z nielicznych europejskich partii posiada oficjalną umowę o współpracy z rosyjską, proputinowską partią Jedna Rosja. Niezależne ośrodki donoszą o zaangażowaniu polityków i biznesmenów związanych z FPÖ
w liczne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje wspierane finansowo przez Rosję oraz „obserwację” przebiegu „referendum” na Krymie w 2014. Sam wicekanclerz Strache mówił w 2015 r., że podtrzymywanie sankcji nałożonych na Rosję po aneksji Krymu jest sprzeczne z neutralnym statusem Austrii oraz wzywał do zakończenia „wojny ekonomicznej z Rosją prowadzonej przez UE i NATO”. Również austriackie służby specjalne przekazały mediom informacje o możliwej współpracy polityków FPÖ z Rosjanami. Po utworzeniu rządu zarówno ministerstwo obrony jak i ministerstwo spraw wewnętrznych znajdzie się pod kontrolą prawicowych populistów, co oznacza możliwość wstrzymywania przez nich w przyszłości śledztw prowadzonych przeciwko rosyjskiemu wywiadowi przez austriacki kontrwywiad wojskowy i cywilny.

WK

Źródła:

https://de.sputniknews.com/politik/20150330301708728/
https://kurier.at/politik/inland/argwohn-wegen- fpoe-beziehung- zu-putin- partei/302.509.481
https://euobserver.com/foreign/126676
http://www.ecfr.eu/…/commentary_austria_russias_trojan_horse
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/oesterreich- koalition-rechtsruck- seid-raad- al-hussein-
kritik
http://www.politicalcapital.hu/…/PC_reactionary_values_CEE_…

#KSZISMUWMIKROBLOG