Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Autoprezentacja i mowa ciała – bezpłatny warsztat dla studentów i absolwentów

Autoprezentacja i mowa ciała – potęga komunikacji niewerbalnej
18
.06.2018 r. w godz. 10.30-15.30

Sala nr 215 w budynku dawnego BUW
Warsztat poprowadzi Pani Katarzyna Karolak
z firmy Vivus Finance – grupa kapitałowa 4Finance

Zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl
W temacie maila proszę o wpisanie tematu warsztatu.