Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Barbara Regulska-Ingielewicz

Dr Barbara Regulska-Ingielewicz
pracownik naukowo-techniczny
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
b.regulska@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Europeistyki (Dyplomacja i Jednolity Rynek Europejski) na WDiNP (2009) oraz Studiów Podypolomowych Handlu Zagranicznego. na SGH (2010). W roku akademickim 2006/2007 stypendium LPP Erasmus na Uniwersytecie Carlos III w Madrycie. W 2011 roku badania na Northeastern University w Chicago.

Zainteresowania badawcze

Polityka handlowa USA, biznes międzynarodowy

Dydaktyka

Wstęp do biznesu międzynarodowego, Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, Zarządzanie na rynku międzynarodowym: aspekty ekonomiczne i kulturowe, Polityka handlowa USA