Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Business Law & Business Development of China

Business Law & Business Development of China

Proponowany program Studiów Podyplomowych Business Law & Business Development of China:

 1. China’s Legal System
 2. Chinese Contract  Law
 3. Chinese Investment Law
 4. Dispute Settlement in China
 5. Dealing with China
 6. Chinese-European Commercial and Economic Relations
 7. Chinese Company Law
 8. Chinese Financial System
 9. Chinese Development Model
 10. Domestic Political & Economic System of China
 11. China as an Emerging Power in a Global Perspective
 12. Foreign Direct Investment in China

 

Zapotrzebowanie

Istniejące już kursy powiązane z Chinami skupiają się głównie na nauce języka lub omówieniu środowiska historycznego/kulturowego/politycznego. Oznacza to, że absolwent nabywa jedynie wiedzę teoretyczną, która niestety nie wystarcza, aby skutecznie zajmować się działalnością gospodarczą w tym rejonie. Studia Business Law & Business Development of China powstały w oparciu o dwutorowy sposób przekazywania wiedzy – teoretyczny oraz praktyczny. Oznacza to, że absolwent tych studiów będzie wyposażony w konkretne narzędzia i umiejętności.

 

Grupy docelowe

Program skierowany jest do każdego, kto prowadzi lub chciałby rozpocząć jakąkolwiek formę działalności gospodarczej w Chinach (inwestycje, import, eksport) i odczuwa potrzebę polepszenia swojej wiedzy z zakresu handlu międzynarodowego (przede wszystkim z Chinami), na przykład inżynierzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, socjolodzy, psychologowie, osoby powiązane z marketingiem, zarządzaniem, komunikacją lub turystyką, profesjonaliści, którzy myślą o zmianie lub rozszerzeniu działalności o biznes chiński