Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Calcutta, February 13-14th 2012: Analysing the rise of India and China: Domestic, Regional and Global implications

Calcutta, February 13-14th 2012: Analysing the rise of India and China: Domestic, Regional and Global implications