Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konsultacje dla studentów studiów III stopnia

Konsultacje dla studentów studiów III stopnia

We wtorek 12 czerwca w godzinach 14.30-16.30 w Sali 303 Collegium Politicum Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się warsztaty i konsultacje dla studentów studiów III stopnia. Studenci mogą składać dokumenty do 10 czerwca do godziny 12.00. Należy je przesłać do Barbary Kratiuk (bkkratiuk@uw.edu.pl) z tytułem Sumit Ganguly Workshop.

Następujące dokumenty należy przygotować po angielsku:

  1. Abstrakt na 300-400 słów opisujący badania z dziedziny stosunków międzynarodowych o tematyce związanej z regionem Azji i Pacyfiku
  2. 2-3 stronicowy esej opisujący badania bardziej szczegółowo, zawierający założenia pracy, cel, hipotezę, 2-3 pytania badawcze, przegląd literatury oraz proponowane metody badawcze.

Spotkania odbędą się w związku z ukazaniem się najnowszej książki Profesora Ganguly pt. “Oxford Handbook of India’s National Security”. Wizyta Prof. Ganguly odbędzie się w  ramach programu WNPiSM UW „Wydziałowy Plan Indywidualizacji Kształcenia- Wykłady gościnne ekspertów zagranicznych”

CV