Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami, CCIRS (Program: EU India Action Plan Support Facility, ASIE/2009/215-062, Centre for Contemporary India Research and Studies). Wartość grantu to 270 000 euro. ISM jest liderem projektu i głównym koordynatorem.

CCIRS to innowacyjne i interdyscyplinarne Centrum ISM UW, stworzone w oparciu o współpracę z United Nations Development Programme, University of Hyderabad, Jawaharlal Nehru University i 14 europejskimi i 8 indyjskimi uniwersytetami i instytutami.

Partnerzy

Z Indii:

 • Jawaharlal Nehru University, New Delhi
 • Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA), New Delhi
 • Institute of Economic Growth, The University of Delhi
 • the Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), New Delhi
 • India Council for World Affairs, New Delhi
 • The University of Hyderabad
 • Manipal University
 • Institute for Social and Economic Change, Bangalore
 • Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Kolkata
 • Institute of Development Studies, Kolkata
 • Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Madras
 • Centre for Development Studies, Trivandrum, Kerala
 • S.P. Jain Institute of Management and Research, Mumbai
 • Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
 • Gatway House (think-tank in Mumbai)
 • University of Kerala

Z Nepalu:

 • Global Collage Interantional, Kathmandu,
 • Pokhara University, Kathmandu,
 • Tribhuvan University, Kathmandu,

Z Europy:

 • Centre for Studies on Non-European Countries, Polish Academy of Sciences
 • South Asia Institute (Department of Political Science) University of Heidelberg
 • Department of Political Science, Universidad Autónoma de Madrid
 • Research Unit on International Security and Cooperation, Universidad Compultense de Madrid
 • Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze
 • Jan Masaryk Centre of International Studies, University of Economics, Prague
 • Faculty of Social Science, University of Lubljana
 • The Leuven India Focus, Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit, Brussel
 • Instituto di Pubblicismo, Roma
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Department of History, International and Social Studies; Aalborg University
 • Institut d’etudes politiques de Lyon
 • Contemporary South Asian Studies Programme School of Interdisciplinary Area Studies (CSASP), University of Oxford
 • The Centre for International Studies, Dublin City University
 • India-EU Council Association

CCIRSCCIRS

Profil badawczy

CCIRS to projekt finansowany przez UE z celem poszerzenia wiedzy na temat współczesnych Indii, ich życia politycznego i gospodarczego. Misją CCIRS jest:

 • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej Indii współczesnych w Unii Europejskiej, szczególnie dotyczącej wymiaru politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego;
 • Wzmocnienie relacji dwustronnych i stopniowe budowanie partnerstwa między Indiami i UE. Partnerstwo to powinno być oparte o wspólne wartości, interesy i odpowiedzialność.
 • Przyczyniać się do rozwoju edukacji na najwyższym poziomie. Centrum koncentruje się na kształceniu studentów na poziomie magisterskim a w przyszłości również doktoranckim.
 • Bycie platformom współpracy między europejskimi i indyjskimi naukowcami, elitami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i mediami

Rezultaty realizacji projektu

Podczas dwóch lat realizacji projektu wszystkie zakładane cele zostały osiągnęte.

 • MA Program in Contemporary India Business and Politics w ISM:
  • W języku polskim od października 2012
  • W języku angielskim od października 2013
 • Książki:
  • India in Contemporary world (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)
  • India: Emerging Power (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)
  • International Relations in Asia: Great Powers and Institutions (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)

Każda z powyższych publikacji będzie się składać z 20 artykułów i zostanie opublikowana w wydawnictwie Routledge Taylor & Francis Group

 • Konferencje i seminaria (w okresie 2010-2012 odbyło się 20 międzynarodowych konferencji i 40 seminariów oraz wykładów gościnnych)
 • Wymiana studencka (40 rozpoczęło w sierpniu 2012 udział w programie wymiany)

CCIRS CCIRS

Wybrane konferencje i seminaria:

 • European Union and South Asia; Learning from Each Other, wspólna konferencja zorganizowana z Nepal Poland Friendship Council; Department of Conflict, Peace and Development Studies, Tribhuvan University, Global College International (Kathmandu), sierpień 2010, Kathmandu;
 • Evolution of India-EU relations: Implications for new world order, wspólna konferencja zorganizowana z Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Centre for Global Governance, India Focus, luty 2011, Leuven;
 • Global India, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z Contemporary South Asian Studies Programme, School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford, marzec 2011, Oxford;
 •  India in International Relations: European and Indian perspectives, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z Jawaharlal Nehru University and Embassy of the Republic of Poland, kwiecień 2011, New Delhi;
 • Trilateralism & Triangular Dynamics in International Relations. Implications for International Relations Theory, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, lipiec 2011, Heidelberg;
 • Analysing the Rise of India and China: Domestic, Regional and Global Implications, wspólne seminarium zorganizowane we współpracy z Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Global College International (Kathmandu), Ambasadą RP w Indiach, luty 2012, Kalkuta;
 • India and the European Union in International Relations – New Challenges, Old Problems?, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z MSZ RP, ambasadą RP w New Delhi and Global College International (Kathmandu), czerwiec 2012, Warszawa.

Wymiana studencka:

 • Od lutego do maja 2012 dwoje pierwszych studentów ISM wzięło udział w program wymiany organizowanym razem z JNU
 • W roku akademickim 2012/2013, 40 studentów odwiedzi Indie, aby studiować przez jeden semestr na jednej z następujących uczelni: JNU, University of Calcutta, TATA Institute of Social Science, University of Mumbai, Manipal University, Tribhuvan University and Global Collage International
 • W lutym 2012 czteromiesięczny staż badawczy w ISM rozpoczął student z Manipal University (Ashwath Puttur)
 • W marcu 2-tygodniowy staż badawczy w ISM odbył student z JNU (Vinod Kumar Yadaw)
 • W październiku 2013 3 miesięczny staż badawczy w ISM rozpocznie student  (Ahana Banerjee) z University of Calcutta.

CCIRSCCIRS

Koordynator:

dr Jakub Zajączkowski, j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl

Więcej informacji

Pobierz Report of Activities 2010-11

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiam ISM UW: http://ccirs.ism.uw.edu.pl/