Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
China Study Center

China Study Center

Centrum Chińskie na Uniwersytecie Warszawskim to interesktorowa pracownia naukowo-badawcza, której celem jest prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi z Chińska Republiką Ludową. Profil działalności nastawiony jest na uzyskanie efektu synergii wynikającego z harmonizacji kilku płaszczyzn działalności: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z partnerami komercyjnymi, współpracy z instytucjami politycznymi. Umiejętne zestawienie tych środowisk pozwoli na uzyskanie wysokiego współczynnika multiplikacyjnego zakładanych rezultatów.

Praca i spotkania w ramach Centrum pozwolą na rozwój współpracy międzysektorowej. Centrum w swoim założeniu nie tylko opiera się na rozwoju nauki, ale także na promowaniu wiedzy i przekazywaniu jej szerokiemu gronu odbiorców oraz także implementowaniu założeń wynikających z badań. Będzie to możliwe, poprzez kooperację ze światem polityki, biznesu oraz mediami.

Efekty działań Centrum Chińskiego nie ograniczą się tylko do jednego regionu, czy do całej Europy, ale obejmą także Chiny poprzez wspólne działania i programy. Celem Centrum jest również stworzenie unikalnego systemu i programu nauczania.

chiny1