Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Chiny: Sharp Power – Mikroblog #19, Koło Spraw Zagranicznych

#MIKROBLOG #19

Sharp Power – Wrogie wpływy, czy polityczny PR?

W kończącym się 2017 roku Australia stała się modelowym przykładem ekspansji chińskich wpływów w państwie demokratycznym. Ostatnie działania zewnętrznych graczy zmusiły władze państwowe do zmian w prawie finansowania partii politycznych. Szef kontrwywiadu Australii, Duncan Lewis określił te zagraniczne wpływy jako bezprecedensowe. Nie obyło się bez skandali medialnych, które zakończyły, bądź podkopały wiele karier politycznych. Chińskie wpływy obecne są również w biznesie, a także na najlepszych uniwersytetach.

Działania chińskich służb stały się powodem narastających obaw w Europie, czego dowodem są wypowiedzi przedstawicieli brytyjskiego (MI-5) i czeskiego (BIS) kontrwywiadu. Chiny zostały określone jako ,rewizjonista” obecnego porządku w nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA. Ostatnie oskarżenia wobec zapędów Chin, amerykański think-tank National Endowment for Democracy stworzył nośny termin ,,Sharp Power”, oznaczający oddziaływanie poprzez manipulację i presję. Oddziaływanie to wykracza znacznie poza ramy pojęciowe ,,soft power”, ale nie posiada wymiaru militarnego kojarzonego z ,,hard power”.

Celem Chin jest wpływanie na postrzeganie pewnych wydarzeń i zjawisk społecznych w Chinach, jak kwestia ucieczki Dalajlamy z Tybetu, Falun Gong, czy masakra na placu Tiananmen. Do tego używane jest również chińskie ,,soft power” objawiające się m.in. w 500 Instytutach konfucjańskich działających przy uniwersytetach, głównie w bogatych państwach zachodnich. Kształtowanie toku rozumowania akademików i studentów za granicą pozostają jednym z priorytetów działań Chin. Oddziaływaniem objęci są również chińscy studenci studiujący za granicą. Ich odpowiednie ukształtowanie ma kluczowe znaczenie w kontekście ich powrotu do ojczyzny po uzyskaniu wykształcenia. Powszechne stało się zawieranie partnerstw z uczelniami i ośrodkami analitycznymi, które mają na celu stłumienie krytycyzmu wobec polityki Pekinu.

Przez lata wpływy te były bagatelizowane. Uważano, że ich obiektem jest głównie chińska diaspora na Zachodzie. Pekin próbuje wykorzystywać do swoich celów wydarzenia kulturalne i społeczne na całym świecie. Rosnącym zagrożeniem stają się przejęcia przedsiębiorstw zachodnich (w tym często strategicznych) przez chińskich właścicieli. Działania mające temu zapobiegać podjął już rząd niemiecki i UE. Poprzez oddziaływanie ekonomiczne i uzależnienie inwestycji od wyrażanych przez potencjalnego beneficjenta poglądów, budowana jest siatka akademików, polityków oraz przedsiębiorców, przychylnych polityce Chin.

Ad vocem:

Włącznie z Instytutami Konfucjusza, od 2004 roku, na całym świecie utworzono ponad 1500 tego rodzaju instytucji edukacyjnych w 140 państwach. Cała sieć obejmuje ponad 1,5 miliona studentów uczących się języka chińskiego. W 2015 roku na ten cel Pekin przeznaczył 270 milionów euro.

Dane na 2016 rok:
Instytuty Konfucjusza: USA – 110, Europa – 170.
Klasy konfucjańskie: USA – 501, Europa – 293.

MD

Źródła:

http://www.cyberdefence24.pl/708773,szef-kontrwywiadu-czech…

https://www.politico.eu/…/china-soft-power-offensive-confu…/

https://www.economist.com/…/21732545-and-stealthily-trying-…

https://www.huffingtonpost.com/…/it-is-wrong-to-call-russia…

https://www.politico.eu/…/china-europe-technology-eu-junck…/

http://www.scmp.com/…/australian-spy-chief-warns-universiti…

http://wiadomosci.onet.pl/…/chinski-duch-w-telekomu…/qj1lenh

Dla zgłębienia powyższego tematu i wielu jego oblicz, polecamy cykl artykułów ,,China Looks West” na portalu Politico: : https://www.politico.eu/…/china-looks-west-an-occasional-s…/

#KSZISMUWMIKROBLOG