Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Civilians in Contemporary Armed Conflicts: Rafał Lemkin’s Heritage

Civilians in Contemporary Armed Conflicts: Rafał Lemkin’s Heritage

Miło nam poinformować, że ukazała się praca zbiorowa pt. Civilians in Contemporary Armed Conflicts: Rafał Lemkin’s Heritage pod redakcją dr Agnieszki Bieńczyk-Missali. Publikacja jest wynikiem konferencji, która odbyła się we Lwowie w październiku 2015 r. W jej organizacji uczestniczyli: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Autorami są m.in.: prof. dr hab. Roman Kuźniar, dr hab. Andrzej Szeptycki, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Patrycja Grzebyk, dr Marek Madej.