Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Culture(s) in International Relations

Culture(s) in International Relations

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem wydawnictwa Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main – New York 2017, ukazała się publikacja zbiorowa pod redakcją Prof. Grażyny Michałowskiej oraz dr Hanny Schreiber: Culture(s) in International Relations.

W książce znajdują się rozdziały autorstwa pracowników naukowych WNPiSM UW: profesorów Janusza Symonidesa, Franciszka Gołembskiego, Stanisława Bielenia, Edwarda Haliżaka, Bolesława Balcerowicza, Grażyny Michałowskiej, doktorów habilitowanych Jakuba Zajączkowskiego, Anny Wojciuk, Wiesława Lizaka, oraz doktorów Aleksandry Jarczewskiej, Bogusława Lackorońskiego, Justyny Nakoniecznej-Bartosiewicz, Doroty Heidrich, Patrycji Grzebyk, Agnieszki Bieńczyk-Missali i Hanny Schreiber.

Wszystkie teksty analizują różnorodne przejawy kultury w stosunkach międzynarodowych, w tym m.in. na polach ekonomii, praw człowieka, praw kulturalnych, konfliktów zbrojnych, powstawania organizacji międzynarodowych, polityki zagranicznej, negocjacji czy teorii stosunków międzynarodowych. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Table of Contents

Książka dostępna jest: https://www.peterlang.com/view/product/26231?v=toc

Cultures in International Relations