Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Delegacja ISM na Narodowym Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki

Delegacja ISM na Narodowym Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki

W dniu 13 października 2017 roku delegacja pracowników ISM wzięła udział w jubileuszu 25-lecia Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Podczas jubileuszu prof. Edward Haliżak odebrał z rąk dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. Markiana Malskiego medal Iwana Franki za wkład w rozwój dwustronnej współpracy.

Poniżej fotorelacja: