Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Marek Tabor

Dr Marek Tabor
doc. dr, docent
Zakład Studiów Strategicznych

Sylwetka

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1975). Doktor nauk politycznych (1984). W ISM od 1975 r.; w latach 1984-2007 na stanowisku adiunkta; od 1 października 2007 r. na stanowisku docenta w Zakładzie Studiów Strategicznych ISM. W latach 1996-1999 – wicedyrektor ISM ds. studenckich; w latach 1999-2005 – prodziekan WDiNP ds. studenckich; 2005 -2008 – kierownik Podyplomowgo Studium Bezpieczeństwa Narodowego ISM; 2005-2008 – członek Komisji Rektorskiej ds. Regulaminu Studiów; członek Rady Naukowej WDiNP i ISM kilku kadencji.

Zainteresowania badawcze

Teoria stosunków międzynarodowych, problemy globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, kontrola zbrojeń i rozbrojenie, problemy wojskowe stosunków międzynarodowych.

 

Dydaktyka

Geografia polityczna i gospodarcza świata, geografia polityczna i gospodarcza Europy, Międzynarodowe stosunki wojskowe, Kontrola zbrojeń i rozbrojenie, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Międzynarodowe stosunki polityczne, Organizacje międzynarodowe, struktury bezpieczeństwa międzynarodowego

Geografia polityczna pobierz program

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie pobierz program

Geografia polityczna i demografia (politologia) pobierz program

Geografia polityczno-gospodarcza (europeistyka) pobierz program

Międzynarodowe stosunki wojskowe pobierz program

Seminaria

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.

Najważniejsze publikacje

  • Polska w Organizacji Traktatu      Północnoatlantyckiego, [w:], S.Parzymies, I.Popiuk-Rysińska (red.), Udział      Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012;
  • Działalność ONZ na rzecz dekolonizacji, [w:] J.Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.;
  • Układ Moskiewski – nowe podejście do redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, (w:) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (praca zbiorowa), Warszawa 2006
  • Encyklopedia Unii Europejskiej (współautor), Warszawa 2004;
  • Mały słownik stosunków międzynarodowych (współautor), Warszawa 1996-1999 (trzy wydania);
  • Problemy globalne, [w:] E.Haliżak, R.Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 1994, 2000, 2004;
  • Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności (współredakcja), Warszawa 1993;