Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Dr Agnieszka Aleksy-Szucsich
doktor, adiunkt

Sylwetka

Uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, w roku 2006.

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia międzynarodowej ekonomii politycznej, szczególnie te związane z różnorodnością etniczną i jej wpływem na rozwój ekonomiczny krajów; determinanty kreatywności i innowacyjności społeczeństw; ekonomia międzynarodowa; finanse międzynarodowe, negocjacje międzynarodowe.

Dydaktyka

Międzynarodowa Ekonomia Polityczna, Finanse Międzynarodowe, Ekonomia.

Najważniejsze publikacje

  • The Art of International Negotiations (red.), Żurawia Papers, Zeszyt 14, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009
  • Economic Benefits of Ethnolinguistic Diversity: Implications for International Political Economy, Cambria Press, Amherst, N.Y. 2008
  • „Zróżnicowanie etnolingwistyczne jako źródło potencjalnych korzyści ekonomicznych dla krajów”, [w:] Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Ryszard Zięba (red.), Stosunki Międzynarodowe XXI wieku: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwerstytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 165-177
  • „Świat według Fukuyamy. Koniec unilateralizmu?”, wywiad z Francisem Fukuyamą, Puls Świata, Nr 10, 2005, s. 34-39
  • „Teoria systemu światowego Immanuela Wallersteina oraz jej znaczenie dla teorii stosunków międzynarodowych”, [w:] Roman Kuźniar (red.), Porządek Międzywojenny u progu XXI wieku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005
  • „Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnego systemu handlowego względem potrzeb rozwojowych państw”, [w:] Edward Haliżak (red. nauk.), Roman Kuźniar, Janusz Symonides (red.), Globalizacja, a stosunki międzynarodowe, Warszawa-Bydgoszcz 2004

Publikacje elektroniczne

  • ‘What is the Context Necessary for Cultural Diversity to Bring Positive Economic Results in Terms of Higher Innovativeness, Creativity and Openness’, EURODIV Paper 40.2007, December 2007, http://www.susdiv.org/uploadfiles/ED2007-040.pdf