Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska

Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska
doktor hab., adiunkt
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
bogdal@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1996).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2000).

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016).

Związana zawodowo z ISM UW od 1995 roku.

W latach 2001-2002 zastępca dyrektora ISM ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

W latach 2002-2005 i 2008-2016 zastępca dyrektora ISM ds. dydaktycznych.

Zainteresowania badawcze

 • Historia powszechna i historia stosunków międzynarodowych,
 • Wpływ ICT na stosunki międzynarodowe (aspekty prawne, społeczne i polityczne)
 • Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych
 • Biopolityka, szczególnie psychologia i neurokognitywistyka procesów decyzyjnych
 • Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza podejścia postpozytywistyczne

Dydaktyka

 • Teoria stosunków międzynarodowych,
 • Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945,
 • Międzynarodowa współpraca technologiczna,
 • Decyzje w stosunkach międzynarodowych

 

 

Seminaria

 • Historia powszechna i historia stosunków międzynarodowych,
 • Wpływ ICT na stosunki międzynarodowe (aspekty prawne, społeczne i polityczne)
 • Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza ich uwarunkowania psycho-społeczne
 • Teoria stosunków międzynarodowych, zwłaszcza podejścia postpozytywistyczne

Najważniejsze publikacje

 • Jako monarcha i jako człowiek. Uwarunkowania personalne decyzji politycznych Józefa II Habsburga, Warszawa 2016.
 • Terroryzm i cyberterroryzm jako największe wyzwanie bezpieczeństwa współczesnego państwa, /współautorstwo z T. Aleksandrowiczem, J. Gryzem, I. Oleksiewicz, G. Ostaszem, Chicago 2016
 • Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych /współredakcja z M.F. Gawryckim, J. Zajączkowskim/Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012Wersja angielska : Re-visions and Re-Orientations. Non-European Thought in International Relations Studies, /współredakcja z M.F. Gawryckim, J. Zajączkowskim/ London -New Delhi-New York-Sydney 2014.
 • Liga Narodów wybranych, Warszawa 2010 /współredakcja z M.F. Gawryckim/
 • Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003, /współautorstwo z M.F. Gawryckim/
 • Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949, Warszawa 2001

Publikacje elektroniczne

 • Koncepcje współczesnych stosunków międzynarodowych, Łódź 2006/ebook/
 • Popularyzacja historii stosunków międzynarodowych w Internecie:

Projekt SENS HSM

Projekt INICJATYWA WIEDEN 2014 http://inicjatywa-wieden-2014.blogspot.com

Projekt REWOLUCJE W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH http://rewolucje-w-stosun.wixsite.com/projektismuw2016