Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Alicja Curanović

Dr Alicja Curanović
doktor, adiunkt
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
a.curanovic@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2005, praca magisterska pt. „Idea solidarności słowiańskiej w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej”) oraz Wydziału Prawa i Administracji w ramach studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (2006, praca magisterska pt. „Świadomość religijna a postawy wobec prawa wyznawców prawosławia w III RP”). Doktorantka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych od października 2005 r. We wrześniu 2009 r.  na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obroniła z wyróżnieniem doktorat nt. „Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej”.

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (program START 2011 i 2012).

W roku 2012 ukazała się monografia „The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy”, Routledge, London-New York 2012.

We wrześniu 2013 roku odbyła staż zagraniczny w Harriman Institute, na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, sfinansowany przez projekt “Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki stypendium przyznanemu przez Fundację Kościuszkowską realizowała przez trzy miesiące w 2013 roku badania na Uniwersytecie Stanforda (USA) jako visiting scholar w Center for Russian, East European & Eurasian Studies. W jej pracy wspierał ją opiekun prof. David Halloway – światowy autorytet w dziedzinie historii ZSRR. Program Erasmus Mundus Aurora pozwolił na prowadzenie badań pod kierunkiem prof. Olgi Pawlenko w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Moskwie (styczeń-październik 2014).

Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców (2014-2016).

Stypendystka Senior Award przyznawanej przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta (2016). Jako Fulbright visiting scholar prowadziła badania w Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University (2018).

 

Wyjazdy badawcze, staże:

– dwutygodniowy wyjazd badawczy do Moskwy (MGIMO), 15-30 czerwca 2007 roku

– wyjazd badawczy na rosyjski Daleki Wschód (Błagowieszczeńsk-Birrobidżan-Chabarowsk-Władywostok), 15-26 listopada 2010 roku

– staż dydaktyczny realizowany w Harriman Institute, Columbia University, Nowy Jork 1-14 września 2013 r.

– staż naukowy (status visiting scholar) w Center for Russian, East European & Eurasian Studies (CREEES), Stanford University (USA), 19 września-19 grudnia 2013 r.

– realizacja grantu post-doc w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nauk Humanistycznych, Moskwa, 20 stycznia-20 października 2014 r.

– staż dydaktyczno-naukowy realizowany na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Ateneo de Manila (Filipiny) ramach programu Erasmus Mundus (EMMAsia), 15 września-15 października 2016 r.

– staż naukowy realizowany w Ośrodku Historycznych i Politologicznych Badań Komparatystycznych na Państwowym Uniwersytecie w Permie (Rosja), 6 września-20 września 2017 r.

– staż naukowy (Fulbright visiting scholar) w Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University (USA), 15 stycznia-15 lipca 2018 r.

 

Wykłady w ośrodkach zagranicznych:

2-10 kwietnia 2010, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), Wydział Nauk Politycznych

1-7 maja 2010, Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), Wydział Nauk Społecznych

14-24 maja 2011, Uniwersytet Boloński (Włochy), Wydział Polityki, Instytucji i Historii (Departament Politologii w Forli)

28 listopada 2011, Nadwołżański Federalny Uniwersytet w Kazaniu (Rosja), Wydział Stosunków Międzynarodowych i Studiów Wschodnich

5-11 maja 2012, Uniwersytet w Tartu (Estonia), Eurocollege

5-11 kwietnia 2013, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Wydział Nauk Społecznych, Departament Badań nad Rosją i Europą Wschodnią

27 kwietnia – 5 maja 2013, Freie Universitaet w Berlinie (Niemcy), Otto-Suhr Institute fuer Politikwissenschaft, Osteuropa Institute

28 czerwca 2013, McGill University w Montrealu (Kanada), w ramach cyklu letnich wykładów Religion and Foreign Policy: Investigating Religious Minorities and Human Rights (wykład online)

1-14 września 2013, Harriman Institute, Columbia University (Nowy Jork, USA)

17 września 2013, SAIS, John Hopkins University (Waszyngton, USA)

Grudzień 2013, CREEES, Stanford University (USA)

20 stycznia-20 października 2014, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Nauk Humanistycznych w Moskwie

10-17 marca 2015, University of Kent (Wielka Brytania), School of Political Science and International Relations.

7-11 kwietnia 2015, Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Wydział Nauk Politycznych

4-8 maja 2015, Uniwersytet w Wilnie (Litwa), Wydział Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych

Październik 2016, Uniwersytet Ateneo de Manila (Filipiny), Wydział Nauk Politycznych

23-24 kwietnia 2017, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), Katedra Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego

22-27 maja 2017, Uniwersytet w Wiedniu (Austria), Wydział Nauk Politycznych

28 maja -5 czerwca 2017, Europejski Uniwersytet Tirany (Albania), Wydział Nauk Społecznych

6-20 września 2017, Państwowy Uniwersytet w Permie (Rosja), Ośrodek Historycznych i Politologicznych Badań Komparatystycznych

– 17 kwietnia 2018, University of Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies

– 23 kwietnia 2018, University of Pennsylvania, Russian and East European Studies Department and the Foreign Policy Research Institute

– 11 maja 2018, Harvard University, Davis Center for Russian and Eurasian Studies

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kwestie wyznaniowe na obszarze poradzieckim i w regionie Bałkanów, problemy tożsamości międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne, Negocjacje, Polityka zagraniczna Polski, Współczesna Rosja, Crossroads of the Old Continent: International Relations in Central Europe, Contemporary Political Systems, Comparative Politics, International Political Relations, Wstęp do Nauki o Stosunkach Międzynarodowych

Seminaria

Na seminarium poruszane są następujące zagadnienia: polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, specyfika „poradzieckości”, problemy tożsamości międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, miękkie aspekty potęgi, znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych, psychologia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej i Bałkanów.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

– razem z Sz. Kardasiem, Prezydent on-line. Wizerunek głowy państwa w odbiorze społecznym w przestrzeni poradzieckiej. Kazus Rosji na tle wybranych państw WNP, Warszawa (Rambler) 2016.

– The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy ((jest to poprawiona i uzupełniona wersja: Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010), London-New York (Routledge) 2012.

– razem z Sz. Kardasiem, Rosja w WikiLeaks, Warszawa (Scholar) 2011.

Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa (WUW) 2010.

 

Udział w pracach zbiorowych:

-rozdział: (Anty)rewolucyjny rys rosyjskiego mesjanizmu, w: Bieleń, Stanisław [red.], Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Warszawa (ASPRA-JR) 2018.

-rozdział: Strzegąc ojczystych rubieży: Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Kaukazie Północnym, w: Bodio, Tadeusz [red.], Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Warszawa (ASPRA-JR) 2017.

-rozdział: Religion and human rights in Russia’s foreign policy, w: Lettinga, Doutje, van Troost, Lars [red.], Shifting Power and Human Rights Diplomacy, Strategic Studies Series, Amnesty International Netherlands, Marzec 2017.

– rozdział: Rosyjska Cerkiew Prawosławna i muftiaty wobec napięć etnicznych w rosyjskim społeczeństwie, w: Szabaciuk, Andrzej, Wybranowski D., Zenderowski, Radosław [red.], Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1, Lublin 2016.

– rozdział: Rola Cerkwi prawosławnej w kreowaniu tożsamości imperialnej współczesnej Rosji, w: Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej [red.], Rosja. Rozważania imperiologiczne, ASPRA, Warszawa 2015.

– rozdział: Тяжелое бремя «синдрома измены»: фактор восприятия в польско-российских отношениях после 1991 г, w: Piwowar, Efrim, Pawłowna, Olga [red.], Россия и Польша. История общая и разобщения, Аспект Пресс, Moskwa 2015.

– rozdział: Геополитика религии в польско-российских oтношениях, w: Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej, Karnauchow, Dmitrij, Pietrowska, Olga red., Российско-польские отношения в зеркале геополитических концепций, RISI, Moskwa 2015.

– rozdział: Konstruktywizm, w: Zięba, Ryszard, Bieleń, Stanisław, Zając, Justyna [red.], Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2015.

– rozdział Kontrolowana „zemsta Boga”: znaki szczególne poradzieckiego systemu wyznaniowego, w: T. Stępniewski red., Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, KUL, Lublin 2013.

– rozdział Religie, kościoły i konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu, w: M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec red., Wprowadzenie do Studiów Wschodnieuropejskich. Tom 4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2013.

– rozdział Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich, w: Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej [red.], Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa (ASPRA-JR) 2012.

– rozdział: Czynnik religijny w procesie rosyjskiej transformacji po 1991 roku, w: Stępień-Kuczyńska, Alicja, Potz, Maciej, Słowikowski, Michał [red.], Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń (Adam Marszałek) 2012.

– rozdział Wpływ religii na ekonomiczny wymiar polityki Rosji, w: Solarz, Anna M., Schreiber, Hanna [red.], Religia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa (WUW) 2012.

– rozdział: Wizerunek Rosji na forum ONZ, w: Bieleń, Stanisław [red.], Międzynarodowe wizerunki Rosji, Warszawa (ASPRA-JR) 2011.

– rozdział: Współpraca z Mołdową, w: Szeptycki, Andrzej red., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Warszawa (Elipsa) 2011.

– rozdział: Elity władzy krajów WNP wobec rosyjskiej koncepcji cywilizacji eurazjatyckiej, w: Bodio, Tadeusz, Jakubowski, Wojciech red., Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, Tom II, Warszawa (ASPRA-JR) 2010.

– rozdział Polityka Rosji wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, w: Bieleń, Stanisław, Raś, Maciej [red.], Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa (Difin) 2008.

 

 

Raporty, analizy:

Vladimir Putin On-Air. The Russian Leader’s Image through the Lens of Pryamaya Liniya (Direct Line) (2001-2017), “Aleksanteri Papers” 2018, No. 1.

The Guardians of Traditional Values. Russia and the Russian Orthodox Church in the Quest for Status, “Transatlantic Academy Paper Series” 2015, No.1.

The Religious Diplomacy of the Russian Federation, Russie.Nei.Reports, No. 12 (June 2012)/ Institut français des relations internationales

– Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 17., Lublin 2010.

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu, (praca zbiorowa, pozostali współautorzy – Szymon Kardaś, Radek Alf) „Żurawia Papers” 2008, zeszyt 12.

 

 

Artykuły:

Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2016, vol. 52, No. 4.

– Weaknesses of the Post-Soviet Religious Model: The Kremlin and “Traditional” Religions in face of Interethnic Tensions in Russia, “Politics and Religion” 2014, vol. 7, No. 4.

Immigration in Russland – der wankende Turm zu Babel, “Religion und Gesellschaft in Ost und West” 2014, vol. 42, No. 2.

The Post-Soviet Religious Model: Reflections on Relations between the State and Religious Institutions in the CIS Area, „Religion, State and Society” 2013, vol. 41, No. 3.

Religion in Russia’s Foreign Policy, „New Eastern Europe” 2013, vol. 8, No. 3.

– Russia’s Political Orthodoxy zobacz

Why don’t Russians fear Chinese? The Chinese Factor in the Self-Identification Process of Russia, “Nationalities Papers” 2012, vol. 40., No. 2.

– razem z Sz. Kardasiem, Гуманизм в политике Евросоюза в начале XXI века, „Вестник Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии” 2011, t. 7, nr 1.

Vojna prihaja na krilih, odhaja pa peš: Refleksja w dwadzieścia lat po rozpadzie Jugosławii, „Rocznik Strategiczny” 2010/2011, vol. 16.

Relations between the Orthodox Church and Islam in the Russian Federation, “Journal of Church and State” 2010, vol. 52, No. 3.

Idea solidarności słowiańskiej we współczesnej polityce państw bałkańskich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, vol. 7, cz. 2.

Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, vol. 40, nr 3-4.

Czynnik religijny w rosyjskiej polityce wobec państw muzułmańskich, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, vol. 39, nr 1-2.

The Attitude of the Moscow Patriarchate towards Other Orthodox Churches, „Religion, State & Society” 2007, vol. 35, nr 4.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec działalności innych związków wyznaniowych, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2007, nr 1-2.

Czynnik religijny w bałkańskiej polityce Serbii, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2006, nr 3-4.

Mustaqillik w cieniu Andiżanu. 14 lat niepodległości Uzbekistanu, „Więź” 2006, nr 1.

Idea solidarności słowiańskiej w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Polityka Wschodnia” 2005, nr 1-2.

 

 

Prace pokonferencyjne:

«Между sacrum и profanum»: миссия во внешней политике государств в начале XXI века, w: “Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии”. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию учреждения Якутской епархии, Якутск: Издательский центр Якутской и Ленской епархии, 2015.

Czynnik religijny w procesie rosyjskiej transformacji po 1991 roku, w: Stępień-Kuczyńska, Alicja, Potz, Maciej, Słowikowski, Michał [red.], Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń (Adam Marszałek) 2012.

The Advantage of Small Size and Common Sense: Slovenia’s Transition, red. Strovsky Dmitri, Belyaeva, Zhanna, Shirokshina Maria, [w:] „Russia’s Integration into the World Economy: the New Paradigms of the Economic Culture. Vol. 3”, Yekaterinburg 2011.

Geopolityczne lęki w procesie samoidentyfikacji Rosji po 1991 r., [w:] T. Kapuśniak red., Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – Wydawnictwo KUL, Lublin-Warszawa 2011.

Китайский фактор в процессе самоопределения Российской Федерации,ред. В. И. Пятак, „Гуманизм: история, современность, перспективы. Сборник материалов международной научно-практической конференции в Биробиджане в 2010 г.”, Издательство ДВГСГА, Биробиджан 2010.

Religia jako czynnik soft power Federacji Rosyjskiej, [w:] B. Bednarczyk, Z. Paska, P. Stawiński red., Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków (Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze – Oficyna Wydawnicza AFM) 2010.

Dyplomacja konfesyjna Federacji Rosyjskiej, [w:] A. Dudek, R. Mazur, Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Toruń (Wydawnictwo Adam Marszałek) 2010.

Религиозный фактор в польско-российских отношениях после 1991 г., ред. О. Л. Церпицкая, „Религия в современной системе международных отношений. Материалы международных научно-практических конференций в Санкт-Петербургском государственном университете 2008 и 2009 годов”, Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт Петербург 2010.

Межрелигиозный диалог в Боснии и Герцеговине в контексте вопроса тождества страны, ред. О. Л. Церпицкая, „Религия в современной системе международных отношений. Материалы международных научно-практических конференций в Санкт-Петербургском государственном университете 2008 и 2009 годов”, Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт Петербург 2010.

Sacrum within Profanum. The Religious Factor in Russian Foreign Policy, “Contemporary European Studies” (special issue published 1 October 2009).

– rozdział Rosyjsko-kaukaskie sąsiedztwo w kontekście stosunków międzywyznaniowych, w: Paweł Olszewski, Kazimierz Borkowski red., Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Piotrków Trybunalski (Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie) 2008.