Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Anita Oberda-Monkiewicz

Dr Anita Oberda-Monkiewicz
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2003). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2007). Adiunkt w ISM.

Zainteresowania badawcze

Szeroko rozumiana problematyka zachodniej hemisfery: tematyka latynoamerykańska, polityka zagraniczna państw andyjskich, stosunki międzyamerykańskie, rozwój narkobiznesu w Ameryce Łacińskiej, Brazylia i Meksyk w stosunkach międzynarodowych.

Dydaktyka

Demografia. Brazylia w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo regionalne obu Ameryk. Stosunki transatlantyckie. Rola i znaczenie Polonii w relacjach Polski z obiema Amerykami. Problemy regionalnej współpracy gospodarczej obu Ameryk. Bezpieczeństwo regionalne obu Ameryk. International Relations in North and South America. International Relations in Latin America.

Seminaria

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska

Najważniejsze publikacje

 • Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie (US Policy Towards Latin America After the Cold War), Warsaw 2009;
 • ALADI, CECLA. SELA, Grupa z Rio – płaszczyzny regionalnego dialogu i współpracy, w: Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007;
 • Ameryka kreolska i metyska, w: Gawrycki M.F. (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009;
 • Ameryka Łacińska – między liberalizmem a populizmem (Latin America – Between Liberalism and Populism), in: Marcin F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji (Latin America – Facing the Challenges of Globalization), Toruń 2006;
 • Brazylia-USA: od „niepisaneo sojuszu” do partnerstwa?, w: Gawrycki M. F. (red.),  Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013;
 • Determinanty latynoamerykańskiej polityki USA po zimnej wojnie (Determinants of Latin American Policy Pursued by the United States After the Cold War), in: Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Ryszard Zięba (eds.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006;
 • Ekspancja energetyczna Chin w Ameryce Łacińskiej – implikacje dla regionu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 1-2 (t. 43), 2011;
 • Latynoamerykańska polityka Stanów Zjednoczonych, w: Gawrycki M. F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym swiecie, Warszawa 2006;
 • Latynoamerykański model hybrydowy stosunków międzynarodowych, w: Gawrycki M. F., Zajączkowski J., Bógdał- Brzezińska A. (red.), Re-Wizje i Re-Orientacje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012;
 • Meksyk, w: Łaciński P. (red.), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw amerykańskich, Warszawa 2013;
 • Polityka zagraniczna Kolumbii (Foreign Policy of Colombia), in: Marcin F. Gawrycki (ed)., Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej (Foreign Policy of Latin American States), Warsaw 2006;
 • Polityka zagraniczna Wenezueli (z Jackiem Perlinem), w: Gawrycki M. F. (red.), Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2006;
 • Stosunki kubańsko-afrykańskie po zimnej wojnie – redefinicja celów i form zaangażowania (Afro-Cuban Relations After the Cold War – Redefinition of Goals and Forms of Engagement), in: Marcin, F. Gawrycki, Wiesław Lizak (eds.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji (Cuba and Africa. An Alliance for the Revolution), Warsaw 2006;
 • Trójkąt Azja i Pacyfik – Ameryka Łacińska – Europa (Hiszpania) – nowy wymiar współpracy międzyregionalnej w erze globalizacji, w: Nakonieczna J., Zajączkowski J. (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Warszawa 2011;
 • Współpraca Stanów Zjednoczonych i Kolumbii w zwalczaniu produkcji i handlu narkotykami (Cooperation of the United States and Colombia to Fight Drug Production and Trafficking), „Ameryka Łacińska” 2004, No. 1 (43); download
 • Meksyk-Chiny: współpraca i rywalizacja. Rozwój stosunków polityczno-gospodarczych (Mexico-China: Cooperation and Rivalry. Development of Politico-Economic Relations), in: Gawrycki, M. F. (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007