Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Bogusław Zaleski

Dr Bogusław Zaleski
doc. dr, docent
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

 

(ur. 16 listopada 1948 w Radomiu) – polski urzędnik państwowy, były wiceminister spraw zagranicznych.

Ukończył w 1972 studia z zakresu nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk politycznych (specjalność stosunki międzynarodowe).

W latach 1972-1995 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, od 1977 na stanowisku adiunkta w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, w pierwszej połowie lat 90. był wicedyrektorem tej jednostki. Od 1981 do 1983 pełnił funkcję prodziekana WDiNP UW.

W 1978 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Nehru w New Delhi (Indie). Na początku lat 80. wykładał na Uniwersytecie w Nebrasce (USA). Dwukrotnie (w 1982 i 1985) uzyskiwał stypendium Seminarium Salzburskiego, a w 1986 w Nuffield College, Oxford University.

W 1995 rozpoczął pracę w administracji publicznej. Był kolejno doradcą ministra, dyrektorem Departamentu Stosunków Międzynarodowych, dyrektorem generalnym i szefem gabinetu premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 1998 zajmował dyrektorskie stanowiska w Urzędzie Regulacji Energetyki. W 2002 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił tę funkcję do 2005.

W 2008 powrócił do pracy dydaktycznej w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW

Zainteresowania badawcze

Indie, polityka zagraniczna państw pozaeuropejskich (rozwijających się), bezpieczeństwo energetyczne

Dydaktyka

Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945

Seminaria

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski wobec państw pozaeuropejskich.