Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Andrzej Szeptycki na Ukrainie, 11-17 września 2017

Dr hab. Andrzej Szeptycki przebywał od 11 do 17 września na Ukrainie. We Lwowie na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie wziął udział w prezentacji książki pod red. Agnieszki Bieńczyk-Missali, „Civilians in Contemporary Armed Conflicts. Rafał Lemkin’s Heritage”,

foto: Віталій Kačur

a także wygłosił na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franka wykład nt. współczesnych stosunków polsko-ukraińskich.

W Jaremcze (obwód iwano-frankiwski) dr hab. Andrzej Szeptycki wziął udział w X polsko-ukraińskim spotkaniu: „Historia, Współczesność, Przyszłość, gdzie moderował panel «Polsko-ukraińskie relacje pod presją przeszłości».