Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

dr hab. Bógdał-Brzezińska – dyżur i seminarium

dr hab. Bógdał-Brzezińska przesuwa dyżur i seminarium z 6/06 na 4/06.

Dyżur odbędzie się od 9:30 do 11:00 i seminarium od 8:00 do 9:30.