Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Irena Popiuk-Rysińska

Dr hab. Irena Popiuk-Rysińska
doktor hab., adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1981). Doktor nauk humanistycznych (1991). W ISM od 1991. W latach 1993 – 1999 kierownik Magisterskiego Dziennego Studium Stosunków Międzynarodowych. W latach 1999 – 2001 wicedyrektor Instytutu.

Zainteresowania badawcze

Organizacje międzynarodowe, teoria stosunków międzynarodowych

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, Organizacje międzynarodowe

Seminaria

organizacje międzynarodowe w tym ONZ, System Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Międzynarodowe Instytucje Bezpieczeństwa, kwestie suwerenności, uczestnictwa i legitymizjacji w stosunkach międzynarodowych

Najważniejsze publikacje

  • Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych (Peacekeeping Operations of the United Nations) [with J. Zając], in: J. Symonides (ed.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy (The United Nations Organization. Balance and Perspectives), Warsaw 2006, pp. 102-126;
  • Globalny system bezpieczeństwa a porozumienia regionalne (Global Security System and Regional Agreements), in: Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (eds.) Globalizacja a stosunki międzynarodowe (Globalization and International Relations), Bydgoszcz-Warszawa 2003, pp. 175-196;
  • Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie (The Evolution of United Nations Peacekeeping Operations after the Cold War), in: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2003, No. 1-2, pp. 9-28;
  • Regionalizm a system bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie (Regionalism and the United Nations Collective Security System after the Cold War), in: „Sprawy Międzynardowe” (International Affairs), 2003, No. 1, pp. 90-116;
  • Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations)
    , Warsaw 2002, 2nd edition;