Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Karina Marczuk

Dr hab. Karina Marczuk
doktor hab., adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej
k.marczuk@uw.edu.pl