Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber – keynote speaker podczas 4th Heritage Forum of Central Europe, Kraków

Dr Hanna Schreiber – keynote speaker podczas 4th Heritage Forum of Central Europe, Kraków

Dr Hanna Schreiber (Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW) wzięła udział na zaproszenie organizatorów jako keynote speaker w 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, organizowanym w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w dniach 1-2 czerwca 2017 roku. Dr Schreiber wystąpiła z tematem Intangible Cultural Heritage, Europe and the European Union. Była również moderatorem panelu poświęconego tematowi Heritage and Communities.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

📷 Poniżej fotorelacja