Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber na 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

Dr Hanna Schreiber na 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

Dr Hanna Schreiber wzięła udział w 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbywała się w dniach 2-12.07 w Krakowie. Podczas sesji podjęto decyzję o wpisie 15. obiektu z Polski na Listę Światowego Dziedzictwa: kopalni ołowiu, cynku i srebra wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi z Tarnowskich Gór.

Dr Schreiber była współorganizatorem (wraz z prof. Katarzyną Zalasińską, MKiDN/WPiA UW) seminarium towarzyszącego obradom, poświęconego związkom między konwencjami UNESCO z 1972 roku o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przykładem omawianym w sposób szczególnym było szopkarstwo krakowskie – jako pierwszy wniosek z Polski na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości (ewentualny wpis w 2018 roku), zarazem ściśle powiązany z wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa jako jeden z pierwszych 12  wpisów na świecie – Starym Miastem w Krakowie (1978 rok). Spotkanie z udziałem ok. 35 gości obyło się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w dniu 10 lipca, w godz. 19-21.00.

W spotkaniu w formie okrągłego stołu udział wzięli:

Isabelle Anatole-Garbriel, World Heritage Centre, Chief of the Europe and North America Unit; Jing Feng, World Heritage Centre, Chief of the Asia and the Pacific Unit; Nada Al-Hassan, World Heritage Centre, Chief of the Arab States Unit; Edmond Moukala, World Heritage Centre, Chief of the Africa Unit; Mauro Rosi, World Heritage Centre, Chief of the Latin America and the Caribbean Unit; Alcira Sandoval-Ruiz, Unesco Quito (Bolivia); Kristal Buckley (Deakin University, Australian ICOMOS); Lynn Meskell (Stanford University); Laurent Levi-Strauss (UNESCO/ Europa Nostra); Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secretarz  Generalna Europa Nostra; Sławomir Ratajski, Secretarz Generalny, Polski Komitet ds. UNESCO, Aleksandra Wacławczyk, Zastępca Sekretarza Generalnego PK UNESCO; Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  Nailah Al-Khalifa, specjalista ds. dziedzictwa, Bahrain, Wang XiaoXiao, FAO, Krystyna Żurek, Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO i inni.

 

Więcej informacji: hanna.s@uw.edu.pl

Galeria: Building Bridges 2017-photo collage

Zaproszenie: Building bridges 1972-2003