Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber na konferencji na Sun Yat-Sen University (Guangzhou, Chiny)

Dr Hanna Schreiber wzięła udział na zaproszenie władz Sun Yat – Sen University w konferencji „Intangible Cultural Heritage and Ethical Principles” w dniach 9-13.12.2017. Wydarzenie organizowane było przez Ośrodek Dziedzictwa Niematerialnego, będący jednostką naukową uniwersytetu Sun Yat-Sena. W konferencji udział wzięło 30 prelegentów, głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Chin, gdyż obchodzono 10-lecie współpracy naukowej antropologów i folklorystów z obu krajów. Dr Schreiber wystąpiła z prezentacją pod tytułem: “Intangible cultural heritage regime and 12 Ethical Principles – the role of anthropologists in times of ethical diversity”. Konferencji towarzyszył program kulturalny umożliwiający zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Kantonu. Koszty udziału dr Schreiber w konferencji pokryli organizatorzy konferencji.