Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber w panelu otwierającym Ogólnopolską Konferencję Kultury

Dr Hanna Schreiber wzięła udział jako moderator i prelegent z wystąpieniem otwierającym Ogólnopolską Konferencję Kultury w Lublinie w dniu 6 września 2017 (konferencjakultury.pl). Konferencja ta, poświęcona kulturze ludowej, jest jedną z pięciu odbywających się we wrześniu konferencji, mających charakter ogólnopolskich konsultacji społecznych, związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi. Wszystkie konferencje (pozostałe dotyczące muzyki, tańca, teatru i sztuk wizualnych), odbywają się pod opieką i z udziałem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

Dr Hanna Schreiber wygłosiła referat pt. Twórca ludowy: mechanizmy ochrony w Europie i na świecie. Wystąpienie jest dostępne na FB konferencji. W panelu udział wzięli także prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz dr Adam Jankiewicz, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.