Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz
doktor, adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
j.nakonieczna@uw.edu.pl

Sylwetka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006). Studiowała także zarządzanie i marketing w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007  r. adiunkt w ISM. W latach 2007-2012 -kierownik Graduate MA Program in International Relations – studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Od 2008 r. członkini Rady Ośrodka Badań nad Migracjami. W 2009 r. uczestniczyła w projekcie badawczym dotyczącym systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładała na uczelniach zagranicznych: kilkakrotnie na Uniwersytecie Florenckim  (2008, 2009, ), na Uniwersytecie w Madrycie (Autónoma) (2009) oraz na  uczelniach na Tajwanie, m.in. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych  na National Chengchi University w Tajpej, na Tamkang University , Tunghai University oraz National Chung-Hsing University. W roku akademickim 2010/2011 assistant professor  na Tamkang University, w Department of Global Politics and Economics.

 

Zainteresowania badawcze

Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych, zwłaszcza społeczny wymiar globalizacji; transnarodowe ruchy społeczne i aktorzy transnarodowi oraz ich wpływ na politykę międzynarodową; społeczno-tożsamościowe wyzwania migracji międzynarodowych.

Dydaktyka

 • Lobbing i public relations
 • Lobbing, public relations i marketing w kulturze
 • Społeczne i kulturowe aspekty globalizacji
 • Transnational Actors and Movements
 • International Migration
 • Demografia

W roku akademickim 2015/2016 nie prowadzi zajęć w związku z pobytem na urlopie rodzicielskim

Seminaria

aktorzy niepaństwowi w stosunkach międzynarodowych; problematyka globalizacji; problemy globalne; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych

W roku akademickim 2015/2016 nie prowadzi seminariów w związku z pobytem na urlopie rodzicielskim.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 • współredakcja naukowa z Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska, Kultura w stosunkach międzynarodowych Tom 2: Pułapki kultury, WUW, Warszawa 2014.
 • współredakcja (z dr Jakubem Zajączkowskim) publikacji nt. Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo -gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008;
 • Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, „Żurawia Papers”, Zeszyt nr 9, Warszawa 2007;

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 • Migracyjny szok czy migracyjna histeria?, „Rocznik Strategiczny” t.21 2015/2016, s. 369-384
 • Migracje Polaków do Niemiec po 1990 roku, „Studia Politica Germanica”, 1 (5) 2016; s.95-108
 • Ruchy społeczne w Azji. Przypadek „rewolucji parasolek” w Hongkongu , w: Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, red. nauk. A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, s.558-571
 •  Rola OECD w kształtowaniu globalnego zarządzania. Miękki wymiar zarządzania, w: Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, red. nauk. Marek Rewizorski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s.137-154
 • Alter-globalisation in India, in:Origins,Evolution and Significance w: India in the Contemporary World. Polity, Economy and International Relations, eds. J. Zajączkowski, J. Schöttli, M. Thapa, Routledge, London, New Dehli 2014, ss. 158-176.
 • Działania ruchów alterglobalistycznych na rzecz ochrony różnorodności kulturowej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr.2 (t.48) 2013, ss. 53-66
 • Kultura w tworzeniu reputacji państwa, w: Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom I: Zwrot kulturowy, red. nauk. Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska, WUW, Warszawa 2013.
 • Pozasystemowe poszukiwanie sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Alterglobaliści. Ruchy oburzenia obywatelskiego. Haktywiści, „Sprawy Międzynarodowe” nr2 (LXV),kwiecień-czerwiec 2012.
 • Znaczenie marki państwa w geoekonomicznej przestrzeni, [w:] E. Haliżak (red. nauk.), Geoekonomia, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2012, s. 252-276.
 • Ruchy alterglobalistyczne w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo -gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • „Złe wychowanie”- Bliski Wschód w polityce europejskich mocarstw, w: Liga Narodów Wybranych, red. Nauk. M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska, WUW, Warszawa 2010.
 • Migracje międzynarodowe jako wyzwanie we współczesnym świecie (w: ) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. Nauk. J. Symonides, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Współczesne zagadnienia państwa i państwowości, [w:] Rozwój w dobie globalizacji, A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red. nauk.), PWE, Warszawa 2010;
 • Obywatelstwo i prawa człowieka we współczesnym świecie, [w:] Rozwój w dobie globalizacji, A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red. nauk.), PWE, Warszawa 2010;
 • Ekonomiczne aspekty migracji międzynarodowych, [w:] Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego. Materiały z XII Konferencji Naukowej WDiNP, 12 stycznia 2007 , G. Firlit-Fesnak (red. nauk.), Warszawa 2008;
 • Ameryka Łacińska w procesie integracji Zachodniej Hemisfery, [w:] Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, M.F. Gawrycki (red.), Warszawa 2007;
 • Latynoamerykańskie i azjatyckie oblicza walki z ubóstwem. Przypadek Brazylii i Bangladeszu, [w:] Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, M.F. Gawrycki (red.), Toruń 2007;
 • Państwo w procesach globalizacji, [w:] Stosunki międzynarodowe w XX I wieku. Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;
Więcej publikacji:
 • Wzrost znaczenia kwestii społecznych w kontekście globalizacji, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 3-4 (t.34) 2006; „Inny świat jest możliwy”-porządek międzynarodowy w myśli krytyków globalizacji, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, R. Kuźniar (red.),Warszawa 2005;
 • Społeczna odpowiedzialność-nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Bydgoszcz-Warszawa 2003

Publikacje elektroniczne

D. Heidrich, A. Łukaszewicz, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Smartfon zamiast walizki. Cyfrowy wymiar współczesnych migracji ,Working Paper DELabUW nr4(2016) lipiec 2016,  http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/WP_Cyfrowy_wymiar_migracji.pd