Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Karina Jędrzejowska w Zarządzie World International Studies Committee (WISC)

W dniach 1-3 kwietnia 2017 r. w Tajpej odbył się piąty międzynarodowy Kongres Studiów Międzynarodowych (Fifth Global International Studies Conference) zorganizowany przez World International Studies Committee (WISC) wspólnie z Tajwańskim Stowarzyszeniem Stosunków Międzynarodowych (TAIR) oraz National Taiwan University (NTU).

W czasie kongresu odbyło się walne zebranie WISC, na którym dokonano wyboru nowego zarządu. W tajnym głosowaniu przedstawiciele stowarzyszeń studiów międzynarodowych wybrali pięcioosobowy zarząd, w którego składzie znalazła się dr Karina Jędrzejowska. Dr Jędrzejowska pełnić będzie funkcję Skarbnika w Zarządzie WISC.

Zarząd WISC:

  • Prezydent – Gunther Hellmann (Goethe University; German Political Science Association – DVPW)
  • Sekretarz – Roberto Dominguez (Suffolk University; Mexican International Studies Association – AMEI)
  • Skarbnik – Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych)
  • Członek Zarządu – Arie M. Kacowicz (Hebrew University of Jerusalem; Israeli Association of International Studies – IAIS)
  • Członek Zarządu – Arlene B. Tickner (Universidad del Rosario, Bogotá; Colombian International Relations Network – REDINTERCOL)

Początki World International Studies Committee (WISC) sięgają 1993 roku, kiedy z inicjatywy m.in. Barry’ego Buzana na konwencji International Studies Association (ISA) doszło do spotkania przedstawicieli władz narodowych i regionalnych stowarzyszeń studiów międzynarodowych. Od początku 2017 roku WISC działa jako stowarzyszenie. Członkiem-założycielem WISC w obecnej formule jest Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM). Obecnie WISC zrzesza 25 stowarzyszeń studiów międzynarodowych (w tym m.in. ISA, EISA i CEEISA). Więcej informacji: https://www.wiscnetwork.net/.

Od 2005 roku co trzy lata odbywają się kongresy WISC. W piątym kongresie WISC w Tajpej wzięło udział ponad 450 badaczy z całego świata, w tym sześcioro przedstawicieli ISM. Jedną z sekcji tematycznych w czasie kongresu (S53: Governance of Global Economy, Trade and Finance) koordynowały dr Anna Wróbel i dr Karina Jędrzejowska.