Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Karina Jędrzejowska

Dr Karina Jędrzejowska
doktor, adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowej
k.jedrzejowska@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka University of Manchester (MSc in Globalisation & Development, 2008), Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość, specjalizacja: międzynarodowe rynki finansowe, 2007) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW (2005). Staże zagraniczne na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn (2004), Uniwersytecie Państwowym w St. Petersburgu (2004/2005) oraz Freie Universität w Berlinie (2007). Laureatka II nagrody w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (2006). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie rozprawy „Upadłość państwa w stosunkach międzynarodowych” (2011).

Zainteresowania badawcze

Finanse międzynarodowe (w szczególności integracja rynków finansowych, zadłużenie międzynarodowe, międzynarodowa architektura finansowa); systemy finansowe państw rozwijających się; rozwój gospodarczy i problemy państw rozwijających się.

Dydaktyka

Ekonomia rozwoju (w j. polskim i angielskim); Ekonomia; Polityka gospodarcza (w j. polskim i angielskim); Statystyka (w j. angielskim); Finanse publiczne w Unii Europejskiej.

Seminaria

Gospodarka światowa; międzynarodowy system finansowy; międzynarodowe przepływy kapitału; międzynarodowe rynki finansowe; zadłużenie międzynarodowe; integracja walutowa; kryzysy finansowe; problemy państw rozwijających się i zapobieganie im; finansowanie rozwoju gospodarczego; rynki wschodzące.

Najważniejsze publikacje

  • Reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako ilustracja zmiany w globalnej architekturze finansów (IMF Reform as a Part of a Change in the Global Financial Architecture), in: R. Kuźniar (ed.), Kryzys 2008 a międzynarodowa pozycja Zachodu, Warszawa 2011;
  • Ekonomiczna upadłość państw – stare-nowe zagrożenie w stosunkach międzynarodowych (Sovereign Default – A New Old Threat in the International Relations), in: J. Symonides (ed.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.
  • Gospodarka światowa wobec nadmiernej liberalizacji rynków finansowych, w: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 106-126.
  • Państwowe fundusze majątkowe, w: M. E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 459-482.
  • Międzynarodowe struktury finansów, w: M.E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 123-161.