Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
doktor hab., adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1996). Doktor nauk humanistycznych (1999). W ISM od 1995 roku. W latach 2000-2003 kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego.

Zainteresowania badawcze

Problematyka europejskiej integracji gospodarczej i walutowej; międzynarodowe instytucje finansowe i handlowe, Polska w UE i międzynarodowych stosunkach gospodarczych, polityka rozwojowa i humanitarna UE, problematyka związana z funkcjonowaniem gospodarki światowej, nierówności rozwojowe

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityki wspólnotowe, Stosunki Polski z Unią Europejską, jednolity rynek europejski, problemy integracji europejskiej, międzynarodowy system handlowy, zewnętrzny wymiar polityk UE, polityka rozwojowa i humanitarna UE

Seminaria

Problemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z UE. Problemy gospodarki światowej. Pomoc rozwojowa, przepływy kapitałowe. Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze. Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia gospodarcza i walutowa. Międzynarodowy system handlowy.

Najważniejsze publikacje

  • Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw AKP. Rola i znaczenie Umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Warszawa 2013;
  • Unia gospodarczo-walutowa (Economic and Monetary Union), Warszawa 2004;
  • Unia Europejska w zarysie (European Union at a Glance), Warsaw 2003;
  • Polska droga do wspólnej waluty (Polish Road to the Euro), in: Integracja europejska- instytucje- polityka- prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa (European Integration. Institutions. Politics. Law. A Commemorative Book to Celebrate the 65th Anniversary of Professor Stanisław Parzymies), Warsaw 2003;
  • Geneza wspólnotowej waluty euro (Genesis of the Common European Currency – theEuro), Warsaw 2000;
  • Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki UE (Economic Aspects of the EU’s External Policy), in: S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła. UE w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009;
  • Wspólnotowa integracja gospodarcza (Economic Integration of the European Community), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom II (The European Union, Volume II), Warsaw 2007.
  • Economic Partnership Agreements in Relations between the EU and ACP Countries, Żurawia Papers, Vol. 16, 2010.