Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Marcin Kaczmarski

Dr hab. Marcin Kaczmarski
doktor hab., adiunkt
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
m.kaczmarski@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2003) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2003). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2007). Adiunkt w ISM. Przebywał jako visiting scholar na Aberystwyth University oraz American University of Central Asia w Biszkeku. W latach 2006-2012 pracował jako analityk w rządowym Ośrodku Studiów Wschodnich. Prowadzi bloga o relacjach rosyjsko-chińskich (www.russiachinarelations.blogspot.co.uk).

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, stosunki międzynarodowe na obszarze posowieckim, teoria stosunków międzynarodowych (zwłaszcza szkoła społeczności międzynarodowej), teoria polityki zagranicznej.

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne, Polityka zagraniczna RP, Teoria stosunków międzynarodowych

Seminaria

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka zagraniczna Polski. Bezpieczeństwo energetyczne.

Najważniejsze publikacje

Monografie i druki zwarte

–          Niedźwiedź patrzy na smoka. Rosyjska debata o Chinach, Punkt Widzenia OSW, 31, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2013

–          Z prądem rzeki. Problemy wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej, Warszawa: Rambler 2012 (współautor)

–          Kruchy „reset”. Bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich, Punkt Widzenia OSW 24, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2011

–          Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010

–          Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu, OSW Studies 33, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2009

–          Czynnik rosyjski w polityce Unii Europejskiej wobec kryzysów międzynarodowych, Natolin Paper 36, Warsaw: Natolin European Centre, 2009

–          Azjatycka alternatywa? Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla stosunków z Zachodem, Punkt Widzenia OSW, 16, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2008

–          Kosowo przed ostateczną decyzją, Prace OSW, 27, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, 2008 (współautor)

–          Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa: Sprawy Polityczne 2006

–          Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje międzynarodowe, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004

 

Artykuły w czasopismach

–          “Domestic Sources of Russia’s China Policy” Problems of Post-Communism, vol. 59, no. 2, March–April 2012

–          “Russia vs. Central Europe: “Not-so-far foreign land” or part of the West?”, Aspen Review Central Europe, 2012

–          “The Flawed Empire”, New Eastern Europe, Issue 1(II)/2012 (współautor)

–          “Which Rules for the Global Order? The Global Dimension of the Russian-EU Relationship – The Case of International Crises”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 7, Issue 2, 2011, pp. 159-174,

–          „Rosja – Unia Europejska: problemy współpracy a nowe porozumienie”, Wspólnoty Europejskie, nr 5, 2011

–          „Rosja i Unia Europejska w globalnej społeczności międzynarodowej – przypadek kryzysów międzynarodowych”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, s. 63-77

–          „Więcej ciągłości niż zmiany. Stany Zjednoczone w okresie George’a W. Busha oczami rosyjskich komentatorów”, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, No. 1 (8)/2009, s. 69-84

–          “Polska polityka zagraniczna wobec przemian europejskiego systemu bezpieczeństwa”, Studia Politologiczne, No. 10, 2006

–          „Ewolucja stosunków Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki na początku XXI wieku”, Stosunki międzynarodowe – International Relations, Vol. 31, No. 1-2, 2005, pp. 39-56

 

Artykuły w pracach zbiorowych

–          „Ekonomizacja polityki zagranicznej Rosji”, [w:] Stanisław Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa: Aspra 2013

–          “Polityka Rosji wobec Bliskiego Wschodu”, [w:] Janusz Danecki, Stanisław Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa: Elipsa 2011

–          „Partnerstwo Wschodnie a Rosja”, [w:] Andrzej Szeptycki (red.), Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Warszawa 2011

–           „Problem proliferacji broni masowego rażenia”, [w:] Janusz Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2010, s. 375-389

–          “Rosyjski dylemat w polskiej polityce zagranicznej po 1999 roku”, [w:] Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, Lublin-Warszawa: IESW 2009, s. 203-218

–          „Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki”, [w:] Stanisław Bieleń, Maciej Raś (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Warszawa: Difin 2008, pp. 47-67

–          „Problematyka zbrojeń i rozbrojenia”, [w:] Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007, pp. 520-546

–          “The Influence of Russian Federation on Energy Security in Europe”, [in:] Leszek Jesień (ed.), The Future of European Energy Security, Tischner European University, Cracow 2006, pp. 155-163

 

Analizy i raporty

–          ‘Russland schaut auf China’, Russland-Analysen, No. 260, 28 Juni 2013

http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen260.pdf

–          ‘Poland-Russia: what limits of rapprochement?’, Russkii vopros, 3/2010, http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=348&kat=5&csl=48

–          Das »Post-START«-Abkommen: Beweggründe und Auswirkungen, Russland-Analysen, No. 189, 9 October 2009

http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen189.pdf

–          ‘The “post-START” Treaty: goals and implications’, Russian Analytical Digest, No. 66 http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-66.pdf

–          CIS Countries’ Interests vis-à-vis the European Union and its Eastern Policy, CASE Network Studies & Analyses, No. 365/2008

http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/21136746_sa365.pdf