Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Paula Marcinkowska

Dr Paula Marcinkowska
doktor, adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (WDiNP UW, 2010).

Uczestniczka wielu programów i szkoleń międzynarodowych organizowanych m.in. przez: Vrije Universiteit Brussel (Institute of European Studies), Diplomatische Akademie Wien, Universität Wien, University of St. Andrews,  Universität Bremen, Universitetet i Oslo.

Prowadziła wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych m.in. Universita degli Studi di Milano, Ludwig-Maximilians-Universität (Monachium), Universidad de Granada, Sciences Po Lyon, Freie Universität Berlin.

Panelistka licznych konferencji międzynarodowych, m.in. International Studies Association (w San Francisco, Toronto, Nowym Orleanie), World International Studies Committee (Frankfurt am Main, Tajpej), European International Studies Association (Warszawa, Barcelona).

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych Naukowców (2016).

 

Kierownik programu Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers na UW 2013-2017, z 7go Programu Ramowego UE (projekty Marie-Curie).

Pełnomocnik Dyrektora ISM WNPiSM UW ds. praktyk zawodowych i kontaktów z interesariuszami zagranicznymi.

Zainteresowania badawcze

Integracja europejska, UE na arenie międzynarodowej, polityka zagraniczna UE, Europejska Polityka Sąsiedztwa, prawo międzynarodowe publiczne.

Dydaktyka

Integracja europejska;

European Integration (eng.);

Międzynarodowa współpraca morska, lotnicza i kosmiczna.

Seminaria

Integracja europejska; Polityka zagraniczna UE; Europejska Polityka Sąsiedztwa; Międzynarodowa współpraca morska, lotnicza i kosmiczna.

Najważniejsze publikacje

Książka: „Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania“, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

– „Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich”, [w:] „Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski.”, M. Pietrasik, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (eds.), Rambler Press, Warszawa 2017.

– „Peacekeeping in the Mediterranean as an ongoing challenge for International Organizations: the EU case“, Studia Europejskie nr.1 (81) 2017.

– “Russia and the Eastern Partnership”, Studia Wschodnioeuropejskie nr 5/2016.

– „The scope of influence of the Central and Eastern European Member States of the EU on shaping the EU’s policy towards Russia – the case of Visegrad countries“, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, nr 4, tom 52, 2016.

– „Poszukiwanie i eksploatacja zasobów naturalnych w przestrzeni kosmicznej (wybrane prawnomiędzynarodowe aspekty tzw. górnictwa kosmicznego)”  [wspólnie z dr Bogusławem Lackorońskim], [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. Gawrycki, M.E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

– „European Neighbourhood Policy. A Polish Perspective”, Journal UNISCI, N.40 (January 2016), Madrid, https://www.ucm.es/unisci/revista-n40

– „The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, Nr 2, tom 51, 2015.

– „Unia Europejska a państwa postjugosłowiańskie“, Studia Europejskie Nr 2 (74) 2015, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

– „Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa a budowanie pozycji UE w regionie“ [w:] „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?“ B. Góralczyk (red.), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

– „Mołdawia w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa – wyzwania i efekty współpracy“ [w:] „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji“ B. Piskorska, M. Kosienkowski (eds.), KUL&Konrad Adenauer Stiftung, Lublin 2014.

– “Polityka wschodnia Niemiec za rządów Angeli Merkel”, Studia Politica Germanica 2013/1(2), Warszawa 2013; wersja w języku niemieckim w: Sondernummer 2015 Studia Politica Germanica, Warschau 2015.

– “Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w dobie zmian politycznych w sąsiedztwie UE po 2010 roku” [w:] Studia Europejskie, Nr 1 (65) 2013, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski.

– „Wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie na współpracę z Unią Europejską” [w:] “Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?“, B. Piskorska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

– “Kompetencje regionów europejskich (euroregionów) we współpracy międzynarodowej” [w:] “Poziomy analizy stosunków międzynarodowych”, vol. II, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), PTSM/Rambler, Warszawa 2013.

-„Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej – zapobieganie poważnym chorobom oraz zwalczanie uzależnień od narkotyków“ [w:] „Zdrowie w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia“, A. Solarz, W. Lizak (red.), WUW, Warszawa 2013.

– „Unia Europejska wobec Białorusi“ (publikacja w jęz. ros.) [w:] „Republika Białorusi między Wschodem a Zachodem“, J. Tymanowski (red.), WUW, Warszawa 2012.

– „Republika Federalna Niemiec wobec wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa“ [w:] Studia Politica Germanica 2012/1 (1), ASPRA-JR, Warszawa 2012.

– „Polska w MOP“ [w:] „Udział Polski w organizacjach międzynarodowych“ S. Parzymies and I. Popiuk-Rysińska (red.), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR , Warszawa 2012.

– „Finansowanie Partnerstwa Wschodniego“ [w:] „Między sąsiedztwem a integracją“, A. Szeptycki (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

– współautorka publikacji “New architecture for Europe: How to integrate the Eastern EU neighbours without offering a full membership?” [w:] „Europe freer, safer, stronger. Policy Papers“, ed. Radko Hokovsky, European Values – think and action tank, Prague 2008.