Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Rafał Ulatowski, dyżur, poprawki, 26.6.2017

Ostatni dyżur w sesji letniej odbędzie się w poniedziałek 26.6.2017 r. w godz. 9.45-12.00.
W tym czasie odbędą się również egzaminy poprawkowe.