Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Rafał Ulatowski

Dr hab. Rafał Ulatowski
doktor hab. , adiunkt
Zakład Azji i Pacyfiku
r.ulatowski@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2007). Studia doktoranckie na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, gdzie w 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora (Dr. phil.). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (2007-2011). Doktor habilitowany nauk społecznych (2018).

Stypendysta czwartego konkursu na zagraniczne staże dla młodych doktorów w ramach Programu Nowoczesny Uniwersytet UW (4.2013r, Tsinghua University w Pekinie).

Stypendysta DAAD; Forschungsstipendien für Nachwuchswissenschaftler, 7-9.2013, Reński Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn

Stypendysta DAAD, Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler, 12.2014-1.2015, Reński Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn

Visiting scholar, Kyungpook National University/ Republika Korei, 1.2014

Sekretarz redakcji czasopisma Studia Politica Germanica.

Zainteresowania badawcze

 •     międzynarodowe stosunki gospodarcze
 •     polsko-niemieckie stosunki gospodarcze i polityczne
 •     polityka zagraniczna Niemiec
 •    integracja europejska

Najważniejsze publikacje

Monografie

 • Analiza porównawcza polityki energetycznej importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej: perspektywa geoekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016.
 • Geoekonomia surowców energetycznych, Wydawnictwo Rambler 2014.

Prace zbiorowe

 • Deutschland und Polen in der Europäischen Union. Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90, Tectum Verlag 2016, (wspólnie z W. Hilz)

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Energy security policies of Germany and Poland in the 21st century – a comparative analysis, w: K.P. Marczuk (red.), Reconciliation – Partnership – Security, Nomos Verlag, 2016 s. 185-210.
 • Die deutsch-polnischen Beziehungen 1990-2015, w: Hilz, R. Ulatowski (red.), Deutschland und Polen in der Europäischen Union. Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90, Tectum Verlag 2016, s. 27-41.
 • Energiesicherheit Polens im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen, w: Hilz, R. Ulatowski (red.), Deutschland und Polen in der Europäischen Union. Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90, Tectum Verlag 2016, s. 109-123.
 • Znaczenie współczesnej rewolucji energetycznej dla układu sił w stosunkach międzynarodowych, w: M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 125-136.
 • Wzrost rangi bezpieczeństwa energetycznego w regionie Pacyfiku, w:  A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 461-476.
 • Euro Crisis, German Hegemony and the New Geography of the European Union, w: T. Krieger, B. Neumärker, D. Panke (red.), Europe’s Crisis The Conflict-Theoretical Perspective, Nomos, Baden-Baden 2016, s. 133-152.
 • Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TIPP, w: M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska (red), Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy USA–UE, Warszawa 2015, s. 231-248. [ Tekst ten jest uaktualnioną wersją artykułu, który ukazał się w kwartalniku „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, t. 51, nr 2].
 • Berlin’s Position on the European Debt Crisis, w: Z. Lihua, J. van der Harst (red.), The European Sovereign Debt Crisis and China-EU relations, Tsinghua University Press, Beijing 2013, s. 31-56.
 • Chinese Enterprises in Central and Eastern European Markets. The Case of a Republic of Poland, w: Z. Lihua, J. van der Harst (red.), The European Sovereign Debt Crisis and China-EU relations, Tsinghua University Press, Beijing 2013, s. 57-79.
 • Międzynarodowe koncerny naftowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Cz II, Warszawa 2013, s. 259-278.
 • Państwo a przedsiębiorstwa krajowe na rynku międzynarodowym. Przykład Niemiec, w: E. Haliżaka (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012, s. 483-503.
 • Geoekonomia surowców energetycznych, w: E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012, s. 504-526.
 • Logika geoekonomii a global governance, w: E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012, s. 669-696.

Artykuły w czasopismach

 • Das Weimarer Dreieck: ein transnationales Thema in der deutschen und der polnischen Öffentlichkeit, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 2016, t. 48, nr 2, s. 357-370.
 • Energy security and energy diplomacy of China and India in the 21st century, Arhivele Olteniei, 2016, nr 30, s. 217-231
 • Polityka Niemiec wobec kryzysu strefy euro, jako przejaw budowy pozycji mocarstwowej w Europie, Studia Politica Germanica, 2016, t. 5, nr 1, s. 185-206.
 • German-Polish Relations. Political and Economic Aspects, UNISCI JOURNAL/Revista UNISCI, 2016, nr 40, s. 43-56.
 • German Foreign Policy. Reliable partners and “new players”, Tla-melua. Revista de Ciencias Sociales, 2015, nr 37, s. 132-154.
 • Dyplomacja energetyczna Indii, Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015, t. 52, nr 4, s. 199-218.
 • Rynek ropy naftowej w XXI wieku. Rola Arabii Saudyjskiej i OPEC w kształtowaniu cen, Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015, t. 51, nr 3, s. 267-283.
 • Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TIPP, Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015, t. 51, nr 2, s. 215-230.
 • Außenpolitik Deutschlands aus der Perspektive der Geo-Ökonomie, Przegląd Europejski, 2014, t. 34, nr 4, s. 133-151.
 • German Leadership in the European Union,  Studia Politica Germanica, 2013, t. 2, nr 1, s. 69-84
 • Niemiecki eksport uzbrojenia w XXI wieku, Stosunki Międzynarodowe- International Relations, 2013, t. 48, nr 2, s. 185-204.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jako instrument polityki sąsiedztwa Niemiec, Studia Politica Germanica, 2012, t. 1, nr.1, s. 157-178.
 • Niemcy wobec kryzysu zadłużenia w strefie euro, Stosunki Międzynarodowe- International Relations, 2012, t. 45, nr. 1, s. 135-155.