Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Szymon Kardaś

Dr Szymon Kardaś
doktor, adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej
s.kardas@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2007). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (z wyróżnieniem); rozprawa doktorska obroniona  z wyróżnieniem w kwietniu 2010 r. Koordynator współpracy między ISM UW a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu oraz współpracy między ISM UW a Szkołą Badań Regionalnych i Międzynarodowych Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego we Władywostoku. Do 2012 r. Sekretarz Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi WDiNP. W latach 2010 – 2011 r. współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (2009).

Laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” (październik 2011 r.).

Laureat X edycji prestiżowego stypendium naukowego dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym (wrzesień 2015).

Od 1 września 2012 r. analityk (główny specjalista ds. polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej) w Zespole Rosyjskim w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Zainteresowania badawcze

europejskie prawo gospodarcze

polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

wewnętrzna i zagraniczna polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

Dydaktyka

Międzynarodowe Prawo Handlowe,  Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Współczesna Rosja, Międzynarodowe Prawo Publiczne, Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Federacji Rosyjskiej

dyżur w semestrze letnim 2015/2016: czwartek, godz. 16:45-18:15, sala 420 (ul. Żurawia 4).

 

Seminaria

stosunki międzynarodowe na obszarze WNP, polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej,

prawo gospodarcze UE, system prawny i funkcjonowanie WTO

 

 

Najważniejsze publikacje

Publikacje naukowe:

 • Dywersyfikacja po rosyjsku: meandry eksportowej polityki Gazpromu, Nowy Prometeusz, nr 8, październik 2015, s. 35-44.
 • „The tug of war. Russia’s response to changes on the European gas market”, Warsaw 2014.
 • Proces przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu i jego znaczenie dla spójności prawa rosyjskiego w: A. Nowak-Far (red.), Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 155 – 179.
 • Akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 111-130.
 • Rosyjska strategia geoekonomiczna w XXI wieku, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • wspólnie z M. Kaczmarskim, Z prądem rzeki. Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2012.
 • Russia Accession to WTO and its Influence on Transition of Russian Legal System, w: Russia’s Integration into the World Economy: The New Paradigms of the Economic Culture, Ekaterinburg 2011, s. 129-135.
 • Postrzeganie Rosji w „bliskiej zagranicy”, w: S. Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 163-182.
 • wspólnie z A. Curanović, Rosja w WikiLeaks, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Współpraca z państwami Kaukazu Południowego, w: A. Szeptycki (red.), Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2011, s. 258-274.
 • Pragmatyczna przyjaźń, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2/2011.
 • Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2011.
 • wspólnie z A. Curanović, Гуманизм в политике Евросоюза в начале XXI века, „Вестник Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии”, № 1/1 (7) 2011, s.26-42.
 • Польско-российские отношения: перспективы преодоления взаимного недоверия, w: В. И. Пятак (ред.), „Гуманизм: история, современность,перспективы”, Биробиджан 2010, s. 170-173.
 • Prawo międzynarodowe jako instrument polityki zagranicznej: przypadek Rosji, w: A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 132-139.
 • Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), w: T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. Tom 2, Warszawa 2010, s. 415-435.
 • Aspekty transformacji systemowej w Rosji, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Warszawa 2010, s. 9-32.
 • Współpraca i rywalizacja Rosji oraz Unii Europejskiej w przestrzeni poradzieckiej (Cooperation and Rivalry between Russia and the European Union in the Post-Soviet Area), in: S. Bieleń, K. Chudoliej (eds.), Stosunki Rosji z Unią Europejską (Russia’s Relations with the European Union), Warsaw 2009, pp. 228-246.
 • jointly with A. Szeptycki, Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej (The European Union Policy Towards Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia), in: S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009, pp. 238-275.
 • jointly with J. Sapieżko, Unia Europejska/Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji międzynarodowych (The European Union/European Community Towards Selected International Organizations), in: S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009, pp. 406-431.
 • Federacja Rosyjska w organizacjach międzynarodowych (The Russian Federation in International Organizations), in: S. Bieleń, M. Raś (eds.), Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Warsaw 2008, pp. 189-218.
 • jointly with A. Curanović, R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu (Foreign Policy of the Russian Federation during the Presidency of Vladimir Putin. An Attempted Balance), Warsaw 2008.
 • Scientific edition jointly with W. M. Góralskim, The European Union. Origins – Structure – Acquis, Oficyna Wolters Kluwer, Warsaw 2008.
 • jointly with W. M. Góralski, Institutional Concept of the European Union, in: W. M. Góralski, Sz. Kardaś (eds.), The European Union. Origins – Structure – Acquis, Warsaw 2008, pp. 140-164.
 • Assumptions and Directions of EU Institutional Changes in the Light of the Treaty of Lisbon, in: W. M. Góralski, Sz. Kardaś (eds.), The European Union. Origins – Structure – Acquis, Warsaw 2008, pp. 73-93.
 • Środkowoazjatycki wektor polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina (Central Asian Vector of the Russian Federation’s Foreign Policy under President Vladimir Putin), in: A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (eds.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (Russia during Vladimir Putin’s Presidency), Łódź-Warszawa-Toruń 2008, pp. 325-347.
 • Koncepcje bezpieczeństwa w polityce zagranicznej państw Azji Centralnej (Security Conceptions in Foreign Policy of the Central Asian States), in: A. Ziętek, B. Bojarczyk (eds.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych (Central Asia Region as an Area of International Influences), Lublin 2008, pp. 49-59.
 • Spór wokół Górskiego Karabachu. Wybrane aspekty polityczne (Dispute over Nagorno-Karabakh. Selected Political Aspects), in: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych (The Caucasus Region in International Relations), Lublin 2008, pp. 167-183.
 • Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe sporu wokół Górskiego Karabachu (Selected Aspects of International Law around the Nagorno-Karabakh Dispute), in: P. Olszewski, K. Borkowski (eds.), Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (The Caucasus in International Relations. Past, Present, Future), Piotrków Trybunalski 2008, pp. 313-330.
 • Problem uznania państwa w prawie międzynarodowym na przykładzie Republiki Górskiego Karabachu (The problem of State Recognition in International Law on the Example of the Republic of Nagorno-Karabakh), ‘Stosunki Międzynarodowe – International Relations’, No. 1-2, Vol. 35, 2007, pp. 194-209.
 • Szlaki komunikacyjne i transport (Routes and Transport), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 534-561.
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec Turkmenistanu (Foreign Policy of the Russian Federation Towards Turkmenistan), in: E. Cziomer, M. Czajkowski (eds.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru WNP (Policy of the Russian Federation Towards the Commonwealth of Independent States), Kraków 2006, pp. 133-144.
 • Założenia i kierunki zmian ustrojowych Unii Europejskiej w świetle Traktatu konstytucyjnego i projektu „Traktatu reformującego” (Assumptions and Directions of the European Union System Changes in the Light of the Constitutional Treaty and the Draft of the ‘Reform Treaty’), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Warszawa 2007.
 • jointly with J. Sapieżko, Polska w Unii Europejskiej (Poland in the European Union), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 116-146.
 • jointly with W. M. Góralski, Koncepcja ustrojowo-systemowa Unii Europejskiej (Constitutional and Political Conception of the European Union System), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza – System – Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 183-212.
 • jointly with W. M. Góralski, Tworzenie prawa Unii Europejskiej (Creation of the European Union Law), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 302-327.
 • Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych (Poland in the Face of Global Challenges and Threats), in: S. Bieleń (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych (Poland in International Relations), Warsaw 2007, pp. 219-236.
 • Skorowidz orzeczeń sądów wspólnotowych (Directory of European Community Courts’ Decisions) in: J. Barcz, W. M. Góralski, I. Kolowca, Prawo Unii Europejskiej. Casebook, część I i II (The European Union Law. Casebook, Parts 1 and 2), Warsaw 2006.
 • jointly with T. Bodio Priorytety i determinanty polityki zagranicznej (Priorities and Determinants of Foreign Policy), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 648-671.
 • jointly with K. Kozłowski Opozycja polityczna (Political Opposition), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 361-385.

 

Analizy eksperckie:

 • Władimir Putin wydaje dekret „w obronie” Gazpromu, Biuletyn OSW, 12.09.2012.
 • Gazprom zawiesza na czas nieokreślony zagospodarowanie złoża Sztokman, Biuletyn OSW, 4.09.2012.
 • Komisja Europejska wszczyna postępowanie antymonopolowe przeciwko Gazpromowi, Biuletyn OSW, 4.09.2012.
 • Bułgaria: tańszy gaz z Rosji w zamian za zgodę na South Stream, Biuletyn OSW, 22.11.2012 (współpraca z Tomaszem Dąborowskim)
 • Za wszelką cenę: Rosja rozpoczyna budowę South Streamu, Komentarze OSW, 7.12.2012 (wspólnie z Ewą Paszyc)
 • Rosja aktywizuje się w sektorze LNG, Biuletyn OSW, 16.01.2013
 • Nowe kontrakty Rosniefti z firmami europejskimi, Biuletyn OSW, 6.02.2013
 • Rosnieft’ planuje ekspansję w sektorze LNG, Biuletyn OSW, 20.02.2013
 • Chiński przywódca w Moskwie: geopolityczna harmonia, umiarkowany postęp we współpracy energetycznej, Biuletyn OSW, 27.03.2013 (wspólnie z Witoldem Rodkiewiczem)
 • Rosja reaktywuje „Jamał-2”: kolejny bluff czy realny projekt?, Biuletyn OSW, 10.04.2013
 • Partnerstwo strategiczne Serbii i Rosji, Biuletyn OSW, 5.06.2013 (współpraca z Mateuszem Gniazdowskim)
 • Transnieft’ sfinansuje chińską ekspansję Rosniefti, Biuletyn OSW, 16.10.2013.
 • Rosja przypomina o South Stream w Bułgarii, Biuletyn OSW, 6.11.2013 (wspólnie z Tomaszem Dąborowskim)
 • Pozorna liberalizacja: Rosja ogranicza monopol eksportowy Gazpromu, Komentarze OSW, 29.11.2013.
 • Rosyjsko-węgierska umowa atomowa, Biuletyn OSW, 15.01.2014 (wspólnie z Andrzejem Sadeckim)
 • Putin wyzwał Brukselę na gazowy pojedynek, Biuletyn OSW, 16.04.2014
 • Pełzająca „degazpromizacja” rosyjskiego eksportu, Biuletyn OSW, 11.06.2014
 • Gazowe „partnerstwo wschodnie”: kontrakt Gazpromu i CNPC na dostawy gazu do Chin, Komentarze OSW, 16.06.2014
 • Rosyjsko-ukraińska gazowa „zimna wojna”, Biuletyn OSW, 25.06.2014 (wspólnie z Wojciechem Konończukiem)
 • Latyno(anty)amerykańska ofensywa Putina, Biuletyn OSW, 23.07.2014
 • Negocjacje gazowe Ukraina – Rosja – UE: wojna pozycyjna, Biuletyn OSW, 8.10.2014 (wspólnie z Wojciechem Konończukiem)
 • Rosnące koszty zbliżenia. Nowe rosyjsko-chińskie umowy gospodarcze, Biuletyn OSW, 15.10.2014
 • Sukces? Porozumienie gazowe Rosja – Ukraina – UE, Biuletyn OSW, 5.11.2014 (wspólnie z Wojciechem Konończukiem, Agatą Łoskot-Strachotą)
 • Manewr podatkowy w rosyjskim sektorze naftowym, Biuletyn OSW, 19.11.2014 (wspólnie z Ewą Fischer)
 • „Nowe” rosyjsko-chińskie ustalenia energetyczne, Biuletyn OSW, 19.11.2014
 • Niechciany gazociąg: Rosja wstrzymuje budowę South Streamu, Biuletyn OSW, 3.12.2014
 • Mińsk-2: kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, Biuletyn OSW, 12.02.2015
 • Rosyjski gaz dla Donbasu: element rozgrywki z Kijowem i Brukselą, Biuletyn OSW, 25.02.2015
 • Taktyczne ustępstwa Gazpromu wobec Ukrainy, Biuletyn OSW, 15.04.2015 (wspólnie z Tadeuszem Iwańskim)
 • Komisja oskarża Gazprom o praktyki monopolistyczne, Biuletyn OSW, 22.04.2015 (wspólnie z Agatą Łoskot-Strachotą)
 • Rosja-Chiny: rytualne demonstracje wobec Zachodu?, Biuletyn OSW, 13.05.2015 (wspólnie z Marcinem Kaczmarskim)
 • Konkurs ofert Gazpromu: ile nowych gazociągów do Europy?, Biuletyn OSW, 24.06.2015 (wspólnie z Agatą Łoskot-Strachotą)
 • Konsekwencje porozumienia nuklearnego z Iranem dla Rosji, Komentarze OSW, 4.08.2015 (wspólnie z Witoldem Rodkiewiczem)
 • Rosja rezygnuje z turkmeńskiego gazu, Biuletyn OSW, 29.07.2015
 • „Ramowy” postęp: nowy pakiet rosyjsko-chińskich umów energetycznych, Biuletyn OSW, 9.09.2015
 • Gazowe business as usual? Nowe umowy Gazpromu z unijnymi koncernami, Biuletyn OSW, 9.09.2015 (wspólnie z Agatą Łoskot-Strachotą i Konradem Popławskim)