Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Wiesław Lizak

Dr hab. Wiesław Lizak
doktor hab., adiunkt
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1986)
i podyplomowych studiów dziennikarskich (1988). Doktor nauk humanistycznych (1997). W ISM od 1987 roku. W latach 1999-2002 wicedyrektor Instytutu. Doktor habilitowany nauk społecznych (2013).

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe w Afryce i na Bliskim Wschodzie, konflikty międzynarodowe.

Dydaktyka

Wstęp do nauki o stosunkach międzyanrodowych; Geografia polityczna świata; Geografia gospodarcza świata; Stosunki międzynarodowe w Afryce i na Bliskim Wschodzie; Historia najnowsza Afryki, Bliskiego i Środkowego Wschodu; Cywilizacja i kultura Afryki; Cywilizacja i kultura Bliskiego i Środkowego Wschodu; Polityka zagraniczna państw afrykańskich; Mechanizmy współperacy gospodarczej w Afryce i na Bliskim Wschodzie; Bezpieczeństwo regionalne w Afryce, na Bliskim i Środkowym Wschodzie

Seminaria

Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.

Najważniejsze publikacje

  • Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce (Regional security system in Africa), in: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (International Relations in the 21st Century), Warsaw 2006, pp. 779-799;
  • Stosunki Ameryki Łacińskiej z Afryką i Bliskim Wschodem (Relations of Latin America with Africa and the Middle East), in: M. F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (Latin America in the Contemporary World), Warsaw 2006, pp. 373-382;
  • Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji (Cuba and Africa. An Alliance for the Revolution), M.F. Gawrycki, W. Lizak (eds.), Warsaw 2006;
  • Polityka wobec Afryki (Policy Towards Africa), in: ‘Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie’ (U.S. Foreign Policy After the Cold War), Toruń 2005, pp. 205-225;
  • Stosunki międzynarodowe w Afryce (International Relations in Africa), J.J. Milewski, W. Lizak (eds.), Warsaw 2002;