Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

DRUGA, DODATKOWA TURA REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W ISM UW

Informujemy, ze w systemie IRK w dniach 7 sierpnia-12 września 2018 r. trwa rejestracja kandydatów w drugiej turze rekrutacji na stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia. Szczegóły są dostępne na niżej podanych stronach :

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM-II&kategoria

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM-C-II&kategoria