Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

dyżur dr hab. Bógdał-Brzezińska

W związku z udziałem w konferencji dr hab. Bógdał-Brzezińska odwołuje swój dyżur

1.12.br