Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dyżur i egzamin poprawkowy Prof. Stanisława Bielenia

Dyżur i egzamin poprawkowy Prof. Stanisława Bielenia w sesji poprawkowej odbędzie się 6.09.2017 r. o g. 12:00 w sali 401.