Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Egzamin poprawkowy (II stopień międzynarodowe prawo prywatne) i dyżur dr hab Sylwestra Gardockiego odbędą się 4 września od 16 w ISM s. 419