Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

egzamin poprawkowy z MWMLiK

Egzamin poprawkowy (forma ustna) z MWMLiK u dr P. Marcinkowskiej odbędzie się 6 września, godz. 9:45-11:15, s. 419.