Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia Polski XX w. odbędzie się 5.03.2018 r. g. 10:00-11:00, sala 312 CP.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia Polski XX w. odbędzie się 5.03.2018 r. g. 10:00-11:00, sala 312 CP.